Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

tel. 014 63 94 80
fax 014 63 94 81
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  9:00 -11:30
 Maandagavond:  18:00-19:30

Verbeteringspremie voor woningen

Wie?

Iedereen


Voorwaarden?

  • Het netto gezamenlijk belastbare inkomen van de aanvrager en zijn partner mag 3 jaar voor de aanvraag niet meer bedragen dan 25.000 uuro. Per persoon ten laste mag je daar 1.000 Euro bijtellen.
  • De woning moet uw hoofdverblijfplaats zijn.
  • Het niet-geïndexeerde kadastrale inkomen van de woning mag niet hoger zijn dan 1.200 Euro.
  • Voor verbeteringswerken moet de woning minimum 20 jaar oud zijn.
  • Deze premie is alleen te combineren met de aanpassingspremie voor bejaarden en personen met een handicap.


Wat?

Je bezit of huurt een woning die niet meer aan uw noden beantwoordt: ze is te klein, sanitair of elektriciteit is verouderd, ze is onvoldoende geïsoleerd of het dak is aan een grondige herstelbeurt toe, …

De Vlaamse overheid springt financieel bij met een premie voor verbeteringswerken. De premie verschilt al naargelang de verbeteringswerken van minimum 600 euro tot maximum 1.250 euro.

Waar?

De aanvraag moet gebeuren maximum 1 jaar nadat de werken uitgevoerd zijn bij:


Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling ROHM Antwerpen – Huisvesting
Copernicuslaan 1 bus 4
2018 Antwerpen
tel. 03 224 61 16