Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

tel. 014 63 94 80
fax 014 63 94 81
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  9:00 -11:30
 Maandagavond:  18:00-19:30

Meer info

Toelage voor de aanpassing van de woning van ouderen

Wie?


De aanvrager moet minimaal 65 jaar zijn en eigenaar, vruchtgebruiker of huurder zijn van de aan te passen woning. Hij of zij mag geen andere woningen in eigendom of vruchtgebruik hebben.


Voorwaarden?


Om in aanmerking te komen moet de minimale kostprijs van de werken minimaal 1 240 euro, inclusief BTW, bedragen.

Twee mogelijkheden:

  • Indien het netto belastbare inkomen van 2 jaar voor de aanvraag van de aanvrager en diens partner niet hoger is dan 22 030 euro, bedraagt de toelage 35% van de aanvaarde kostprijs van de aanpassingswerken met een maximum van 1 612 euro.
  • Indien het netto belastbare inkomen van 2 jaar voor de aanvraag van de aanvrager en diens partner niet hoger is dan 13 770 euro, bedraagt de toelage 50% van de aanvaarde kostprijs van de aanpassingswerken met een maximum van 2 000 euro.

Indien de werken reeds zijn aangevangen of uitgevoerd, wordt het toelagebedrag gehalveerd.


Wat?

Het is de bedoeling dat ouderen de mogelijkheid krijgen om op een veilige en comfortabele manier in de eigen woning kunnen blijven wonen.

Volgende werken komen in aanmerking:

  • Het plaatsen van een traplift.
  • Aanpassen van sanitair of keuken.
  • Het voorzien van een ruimte voor een slaapkamer, badkamer of toilet zodat er op één niveau kan worden geleefd.
  • Het wegwerken van niveauverschillen in de woning en aan de toegangsdeur.

Waar?

Provincie Antwerpen

Dienst Welzijn en Gezondheid

Boomgaardstraat 22 bus 100

2600 Antwerpen

tel. 03 240 56 37

Fax. 03 240 61 62

website