Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

tel. 014 63 94 80
fax 014 63 94 81
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  9:00 -11:30
 Maandagavond:  18:00-19:30

Meer info

Huursubsidie

Huursubsidie via het OCMW

Als je moet rondkomen met een klein inkomen, dan kan je in bepaalde gevallen een huurtoelage of een huursubsidie krijgen. Toch huur je een woning beter niet met het idee dat je die huurtoelage of huursubsidie wel  zal verkrijgen. De voorwaarden zijn immers heel streng, en maar een klein aantal huurders komt in aanmerking voor zo'n tegemoetkoming. 

 

Huursubsidie via de Vlaamse Overheid

De huursubsidie is steeds gekoppeld aan een verhuizing. Je komt enkel in aanmerking als je onlangs verhuisd bent of binnenkort gaat verhuizen.

 

Wie?

 

  •  Je hebt een laag inkomen en je hebt op de aanvraagdatum en de drie jaar die daaraan voorafgaan geen woning in volle eigendom of in vol vruchtgebruik.
  • De woning die je verlaat, was te klein, ongezond of niet aangepast aan de behoeften van de 65+’er of een gehandicapte persoon.
  • Je verhuist naar een gezonde en aangepaste woning, met een beperkte huurprijs. Deze maximum huurprijs is afhankelijk van de gezinssamenstelling. Voor een alleenstaande zonder personen ten laste is dit bijvoorbeeld 550 euro.

 

Ook daklozen die een woning huren, kunnen in bepaalde omstandigheden deze subsidies ontvangen.

 

Voorwaarden?

 

Het inkomen waarmee rekening wordt gehouden, is het gezamenlijk belastbare inkomen van 3 jaar geleden. Voor de berekening wordt het inkomen meegeteld van alle personen die mee verhuizen. Voor aanvragen in 2013 mag het bedrag niet hoger zijn dan 16.720 euro, vermeerderd met 1.500 euro per persoon ten laste.

 

Wat?

 

De huursubsidie wordt berekend op basis van het inkomen. Ze wordt maximaal gedurende negen jaar uitbetaald en neemt af in de loop van de periode.

 

Waar?

 

Je vraagt de huursubsidie best aan voordat je naar de nieuwe woning verhuist. Je moet binnen de 9 maanden na aanvraag de nieuwe woning beginnen te huren.

 

Als je al verhuisd bent, kan je de aanvraag tot 6 maanden na inschrijving in de nieuwe woning, indienen. Je kunt enkel een huursubsidie krijgen als de kwaliteit van de voorgaande woning kan worden vastgesteld.

 

Je vraagt het aan door het formulier aangetekend naar onderstaand adres te zenden:

 

Wonen Antwerpen

Lange Kievitstraat 111-113 bus 54

2018 Antwerpen

tel. 03 224 61 16

website

Je vindt ook meer info op de premiezoeker website.

 

De sociale dienst van het OCMW helpt je bij deze aanvraag.