Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

tel. 014 63 94 80
fax 014 63 94 81
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  9:00 -11:30
 Maandagavond:  18:00-19:30

Meer info

Installatiepremie

Installatiepremie voor dak- en thuislozen via het OCMW

 

Een dakloze of thuisloze die een woning vindt en daar permanent gaat wonen, heeft recht op een éénmalige installatiepremie. Hiermee geeft het OCMW u een extra ondersteuning om uw woning in te richten.

Inkomensvoorwaarde:

 

  • leefloon van het OCMW
  • financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon
  • werkloosheids- of invaliditeitsuitkering of ander inkomen ten laste van de sociale zekerheid
  • inkomensgarantie voor ouderen of gewaarborgd inkomen voor bejaarden

 

Indien je geen van bovenvermelde inkomens geniet, komt je toch in aanmerking als je inkomen lager is dan het leefloon dat correspondeert met je gezinssamenstelling, vermeerderd met 10%.

Vanaf 1 december 2012 gelden volgende grensbedragen:

 

alleenstaande: 881,47 euro
samenwonende: 587,64 euro
persoon met gezinslast: 1175,30 euroInstallatiepremie gekoppeld aan de huursubsidie via de Vlaamse Overheid

 

Wie?

Om de verhuiskosten te helpen dragen, wordt samen met de huursubsidie automatisch een eenmalige installatiepremie toegekend.

Wat?

Een eenmalige installatiepremie bedraagt driemaal het bedrag van de eerste huursubsidie. In de tabel hieronder vind je de bedragen:

 

Inkomen

Installatiepremie

Max. 16.320 euro

319,50 euro

Max. 13.910 euro

479,25 euro

Max. 10.100 euro

639,00 euro

 

Waar?

De aanvraag dient u aangetekend in te dienen bij:

 

Wonen Vlaanderen

Lange Kievitstraat 111-113 bus 54

2018 Antwerpen

tel. 03 224 61 16

website

 

De sociale dienst van het OCMW helpt je bij deze aanvraag.
Je vindt ook meer info op de premiezoeker website.