Naar inhoud

Praktisch

Milieudienst

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 35
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8.30 - 12.00
 Maandagavond:  18.00 - 20.00
 Woensdagmiddag:  13.00 - 16.00

Kapvergunning

Voor het kappen van een boom of haag heb je steeds een vergunning nodig.

Afhankelijk van de situatie kan een andere wetgeving gelden.

Zie je het bos niet meer door de bomen? Neem dan contact op met de milieudienst!


Het kappen van bomen in je tuin valt onder de regelgeving van het gemeentelijk kapreglement. Je dient een schriftelijke aanvraag in via de gemeentelijke milieudienst en het college van burgemeester en schepenen neemt een gemotiveerde beslissing. Het schepencollege vergadert wekelijks en promoot het gebruik van streekeigen bomen en struiken bij eventuele heraanplantingen.


Voor bomen op openbaar domein volg je dezelfde procedure. Het spreekt voor zich dat je als particulier geen snoeiwerken uitvoert aan laanbomen.


Voor het kappen van bomen in bosverband, is het Bosdecreet van toepassing. Ook het ruimen van dode bomen of werken die invloed hebben op de kruid- en strooisellaag zijn vergunningsplichtig. Verder is het ondermeer verboden om zonder toestemming dieren te houden binnen omheiningen en om prikkeldraad aan te brengen in je bos.

Een aanvraagformulier voor kappingen in bosverband kan je bekomen op de milieudienst.

Verder bestaan er ook diverse subsidiemogelijkheden (zie Groen/Subsidies).

Meer info over het Bosdecreet vind hier.


Bepaalde wijzigingen aan vegetatie en kleine landschapselementen zijn vergunningsplichtig volgens het natuurdecreet.

Andere handelingen zijn dan weer vrijgesteld omdat ze onder ‘normaal onderhoud’ vallen, meer info en aanvraagformulieren kan je bekomen op de milieudienst.

In sommige gevallen is een stedenbouwkundige vergunning vereist voor het vellen van alleenstaande bomen. Voor ontbossingen heb je steeds een stedenbouwkundige vergunning nodig en dient er ook gecompenseerd te worden.