Naar inhoud

Praktisch

Technische dienst

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 36
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8:30 - 12:00
 Maandagavond:  18:00 - 20:00
 Woensdagmiddag:  13:00 - 16:00

Inritten verharden of aanpassen

Wil je een gedeelte van het openbaar domein voor je woning verharden of aanpassen, moet je hiervoor schriftelijk een vergunning aanvragen en dit zowel voor een gemeenteweg als voor een gewestweg.

Pas na ontvangst van de vergunning, mag je de werken aanvatten.

 

 Hoe een vergunning aanvragen?


Je woont aan een gemeenteweg

Je bezorgt een brief aan het college van burgemeester en schepenen met daarin:

  • je naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres
  • het adres waar je de werken wil (laten) uitvoeren
  • een omschrijving en reden voor deze werken (bv. aanleggen oprit)

Je voegt een opmetingsplan of liggingsplan bij, met aanduiding van de aan te leggen oprit en  afmetingen.

Je vraag wordt op een eerstvolgend schepencollege voorgelegd en aansluitend ontvang je het antwoord hierop.

 

Je woont aan een gewestweg

De gewestwegen in Merksplas zijn: Steenweg op Beerse, Hoogstraten, Rijkevorsel, Turnhout en Weelde.

 

Je bezorgt je aanvraag via brief of e-mail aan de technische dienst, met daarin:

  • je naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres
  • het adres waar je de werken wil (laten) uitvoeren
  • een omschrijving en reden voor deze werken (bv. aanleggen oprit)

Je voegt een opmetingsplan of liggingsplan bij, met aanduiding van de aan te leggen oprit en  afmetingen.

De technische dienst stuurt deze informatie, samen met een begeleidende brief, naar het Agentschap Wegen en Verkeer. Deze bezorgen een schriftelijke beslissing aan jullie en een kopie ervan aan de technische dienst.

 

De basisprincipes


Afhankelijk van het type weg zijn er een aantal basisregels waaraan je je moet houden. Hieronder sommen we die regels voor je op.


Je woont aan een gemeenteweg

 Inritten voor particuliere woningen mogen maximum 6m breed zijn.

Inritten voor bedrijven of landbouwpercelen mogen 8m breed zijn. De inrit mag breder zijn als de openbare rijweg zo smal is dat een oprit met breedte van 8m niet volstaat.

Tenzij anders vermeld in de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, moet je de inrit aanleggen in grijze klinkers met een minimum dikte van 8cm.

Je moet ook kopmuren metsen om de inbuizing te beschermen en de inritten op te sluiten. Deze kopmuren zijn minstens 30cm dik en steken minstens 30cm boven de verharding van de inrit uit. Ze moeten voorzien zijn van een fundering en gemetst worden met kleine rode machinesteen.
Zowel bij particuliere woningen als bij bedrijven of landbouwpercelen, moet je de kopmuren afwerken met een gemetste rollaag.

Je staat zelf in voor het onderhoud van de inbuizing en de inrit. Je blijft ook eigenaar van de gebruikte materialen als bv. de weg heraangelegd wordt.

 

Je woont aan een gewestweg

De gewestwegen in Merksplas zijn: Steenweg op Beerse, Hoogstraten, Rijkevorsel, Turnhout en Weelde.

 

 

Inritten voor particuliere woningen mogen maximum 4,5m breed zijn.

Inritten voor bedrijven of landbouwpercelen mogen breder zijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer vermeldt de afmetingen en algemene voorwaarden in de vergunning.