Naar inhoud

Praktisch

Technische dienst

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 36
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8:30 - 12:00
 Maandagavond:  18:00 - 20:00
 Woensdagmiddag:  13:00 - 16:00

Scheiding van afvalwater en hemelwater

Wanneer de openbare weg voorzien is van riolering, ben je verplicht hierop aan te sluiten. In oudere woningen kunnen hiervoor aanpassingswerken nodig zijn.

Ligt je woning in een:

Centraal gebied en het collectief geoptimaliseerde buitengebied


Dit wil zeggen dat er reeds aansluiting is op een afvalwaterzuiveringsinstallatie.
Dan wordt het afvalwater rechtstreeks in de riolering geloosd. De plaatsing van een septische put blijft verplicht.

 

Collectief te optimaliseren buitengebied


Dit wil zeggen alle gebieden waar aansluiting op een afvalwaterzuiveringsinstallatie gepland is.
Bij de bouw van nieuwe woningen of bij grondige verbouwingen in deze zone, is een volledige scheiding van het afvalwater en het hemelwater en de plaatsing van een septische put steeds verplicht.

Individueel te optimaliseren buitengebied


Er is geen aansluiting van de riolering op een afvalwaterzuiveringsinstallatie en die is verder ook niet gepland.
Dan moet het huishoudelijk afvalwater voorbehandeld worden.
Voor bestaande woningen betekent dit dat er minimaal een septische put aanwezig moet zijn.
Voor nieuwe woningen betekent dit dat je een verdergaande biologische behandeling, een zogenaamde IBA, moet installeren (verplicht op te nemen in de bouwaanvraag!).

Om te weten in welke zuiveringszone je woning is opgenomen, neemt je best contact op met de technische dienst.

Meer info vind je op Het geoloket van de Vlaamse Milieumaatschappij