Naar inhoud

Praktisch

Milieudienst

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 35
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8.30 - 12.00
 Maandagavond:  18.00 - 20.00
 Woensdagmiddag:  13.00 - 16.00

Selectief slopen en sorteren bij verbouwen

Wat is bouw- en sloopafval?


Bouw- en sloopafval is de verzamelnaam van alle afvalstoffen die vrijkomen bij het bouwen, renoveren en slopen.  Bouw- en sloopafval bestaat voor ruim 90 % uit steenfractie.  Dat zijn resten beton en metselwerk, asfaltpuin, dakpannen en keramiek.  De overige 10 % bestaat uit een restfractie waaronder hout, kunststoffen, metaal, roofing, gips, kalk,....

Selectief slopen en sorteren aan de bron


De Vlaamse afvalberg bestaat jaarlijks uit ongeveer 10 miljoen ton bouw- en sloopafval.  Dat is maar liefst 3 keer meer dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijk afval.  Daarom is het belangrijk dat je zo weinig mogelijk verontreinigend bouw- en sloopafval naar een stortplaats afvoert.  Dat kan door de belangrijke fractie van het bouw- en sloopafval, de steenfractie, te breken.  Deze gebroken steenfractie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de productie van stabilisé of nieuw beton, op voorwaarde dat ze niet verontreinigd is.  Om zo goed mogelijk te kunnen recycleren, moet je wel selectief slopen en sorteren aan de bron.  Hierbij scheid je de verontreinigde materialen van de herbruikbare.

Hoe selectief slopen?


Bij selectief slopen verwijder je eerst de gevaarlijke afvalstoffen zoals asbesthoudende materialen.  Het is sterk aanbevolen om hiervoor een beroep te doen op professionele asbestverwijderaars.  Ook de niet-gevaarlijke afvalstoffen zoals glas, hout, kunststoffen, enz., zamel je beter afzonderlijk in.  Hierdoor ontstaan zuivere stromen en kunnen we ze maximaal hergebruiken en recycleren.  Omdat deze stromen niet eerst moeten worden gesorteerd voordat ze gerecycleerd worden, leveren de inspanningen om selectief te slopen een financieel voordeel op.

Wanneer selectief slopen?


Uiteraard is het niet de bedoeling om bij kleine verbouwingen, zoals het uitbreken van een badkamer, selectief te slopen.  Als je daarentegen grote verbouwingswerken gaat uitvoeren waarbij een bouwvergunning nodig is, biedt het selectieve slopen een duidelijke meerwaarde.  Ook voor werken waarbij een grote hoeveelheid steenpuin vrijkomt, zoals het heraanleggen van een oprit of terras, hou je de steenfractie best apart.  Een container zuiver steenpuin is immers eenvoudiger te verwerken en kost een stuk minder dan het verwerken van een container gemengd afval.
En misschien vind je zelfs iemand die verder geholpen is met de dakpannen, klinkers of gevelsteen die jij wegdoet?