Naar inhoud

Praktisch

Milieudienst

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 35
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8.30 - 12.00
 Maandagavond:  18.00 - 20.00
 Woensdagmiddag:  13.00 - 16.00

Afval voorkomen

Het uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen behandelt de planning inzake preventie, selectieve inzameling en eindverwerking van huishoudelijk afval voor de planperiode 2008-2015.

Voor de hoeveelheid definitief te verwijderen restafval (huisvuil + grofvuil) werd volgende doelstelling opgenomen: het Vlaamse gemiddelde mag niet hoger zijn dan 150 kg per inwoner.

 

In 2010 werd in onze gemeente 1.833.890 kg afval ingezameld.

De hoeveelheid restafval (huisvuil + grofvuil) bedraagt 27 % en de hoeveelheid recycleerbare materialen 73 %. 

Per inwoner werd slechts 58,25 kg restafval ingezameld!

 

Meer info rond afvalpreventie vind je op de website van de afvalintercommunale IOK.