Naar inhoud

Praktisch

Milieudienst

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 35
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8.30 - 12.00
 Maandagavond:  18.00 - 20.00
 Woensdagmiddag:  13.00 - 16.00

Meer info

Fair trade

Fair trade

Eerlijke handel of fair trade bevordert de duurzame ontwikkeling in de internationale handel, met name bij de export van arme landen naar rijke Westerse landen. Fair trade betekent dat bijvoorbeeld koffieboeren, cacaoboeren of bananenboeren in Latijns-Amerika, Afrika en Zuidoost-Azië een eerlijke prijs krijgen voor hun exportproducten. Een prijs die in verhouding staat tot de werkelijke productiekosten, en niet een prijs die wordt bepaald door de verhoudingen op de internationale markt. Fairtrade-producten dienen daarnaast te voldoen aan strenge milieueisen.

 

1. Fair trade betaalt een gegarandeerde minimumprijs + fairtradepremie

De fairtrademinimumprijs houdt rekening met de aard van het werk, de geleverde inspanning en de koopkracht van de producent. Ook verschillen per land, regio en kwaliteit bepalen mee de fairtrademinimumprijs.
Fair trade betaalt bovenop deze prijs ook een premie die dient voor de sociale en economische ontwikkeling van de hele gemeenschap. De groep beslist democratisch over de besteding van deze premie. Dikwijls bouwt de producentengroep met de premie scholen, gezondheids-posten, magazijnen, leggen ze wegen aan of organiseren ze vorming voor hun leden.

2. Fair trade koopt zo rechtstreeks mogelijk aan

Een deel van de producten wordt rechtstreeks aangekocht bij de producentenorganisaties.

Soms gebeurt de aankoop en/of export via een 'tussenhandelaar', op voorwaarde dat de aankoop via zo weinig mogelijk tussenschakels gebeurt en volgens de fairtradeprincipes verloopt.

 

3. Fair trade maakt achtergestelde producenten sterker

Fair trade handelt met arme of achtergestelde producenten in het Zuiden die zich organiseren.

4. Fair trade heeft respect voor mens en milieu

Eerlijke handel koopt alleen van producenten die in menswaardige omstandigheden werken. Het gaat om respect voor de gezondheid, vakbondsvrijheid, gelijkwaardigheid, het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid,… op de werkvloer.

Eerlijke handel heeft aandacht voor duurzame ecologische ontwikkeling. Fair trade gaat verstandig om met natuurlijke hulpbronnen, gebruikt energiebesparende productiemethodes, streeft naar milieuvriendelijk transport en kiest voor een efficiënt en duurzaam beleid op het vlak van verpakking en afvalverwerking.

 

5. Fair trade garandeert de producent afzet op lange termijn

Fair trade gaat niet over één aankoopje! Fair trade biedt producenten een structurele markttoegang en garanderen hen een langetermijnrelatie.
Omdat de producenten zekerheid hebben op lange termijn kunnen ze plannen, hun expertise vergroten, hun marktsituatie verbeteren en zich duurzaam ontwikkelen.

 

6. Fair trade werkt aan een groter draagvlak

Fair trade staat ook voor bewustmaking, educatie, publiekscampagnes, acties en economische en politieke beleidsbeïnvloeding.

Fair trade schudt het publiek wakker over de ongelijke handelsverhoudingen in de wereld en brengt een 'tegenbeweging' van kritische mensen op gang die kiezen voor solidariteit en respect.