Naar inhoud

Praktisch

Milieudienst

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 35
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8.30 - 12.00
 Maandagavond:  18.00 - 20.00
 Woensdagmiddag:  13.00 - 16.00

Meer info

Carons Hofke

Plattegrond Carons Hofke

Deze idyllische plaats heeft een rijk verleden!

Het gemeentepark ‘Carons Hofke’ aan het Hofeinde is al eeuwenlang in gebruik dankzij de uiterst interessante ligging in de vallei van de Mark. Tussen de Goorloop (Melkerijloop) en de Mark lag het ‘Looi’, een heilig bos. Na de druïden, heilige priesters, kwamen de Romeinen zich op deze natuurlijke verhevenheid vestigen.

Hier stond de vroegere motteburcht van de Heer van Merksplas op een heuvel, omringd door water.

Reeds vanaf de 12de eeuw deed dit gebied dienst als pastorie voor de pastoor – witheer. Naast een ruime pastorie stond binnen de ringgracht ook nog een tiendenschuur. Tussen 1679 en 1696 werden diverse werken uitgevoerd: de verbreding van het noordelijk segment van de ringgracht tot een visvijver, de aanleg van de Snoekengracht en de bouw van dijken. In de middeleeuwen overstroomde dit land aan de samenloop van de Goorloop en de Mark regelmatig. Om het waterpeil van deze waterwerken te kunnen regelen werd een kleine sluis in de dijk gebouwd. Een boomgoot vormde de verbinding tussen de gracht en de visvijver waardoor er steeds voldoende water in de vijver bleef. Bij inrichtingswerken aan het park werd deze boomgoot uit de vijver opgehaald.

De pastoorwitheren woonden hier tot aan de Franse revolutie. Tijdens de Franse tijd (1794-1815) werden alle kerkelijke goederen verbeurd verklaard en openbaar verkocht. Nadien was de pastorie eigendom van zes families, de laatste was de familie Caron.

In 1990 werd dit domein met de omliggende gronden aangekocht door de gemeente Merksplas. De historische site werd opgeknapt en ten noordoosten van het oude Hof werd een nieuwe visvijver gegraven.

Op 29 mei 1994 werd het domein officieel als gemeentepark in gebruik genomen.
Ondertussen hebben de compostmeesters van Merksplas hier een demoplaats thuiscomposteren ingericht en wordt villa Caron als heemhuis gebruikt. De joggers kregen hier een vaste piste die tijdens de avonduren verlicht wordt en de talrijke bezoekers kunnen er gebruik maken van een heus composttoilet. In uitvoering van de ruilverkaveling Merksplas werd op de natuurlijke overstromingsplaats een waterbergingszone aangelegd.

Ten noorden van Carons Hofke ligt het gemeentebos Beemdhorst dat je via een bruggetje over de Mark en een aarden wal in de waterbergingszone kan bereiken.

Deze plaats wordt ook wel eens ‘Romeins Kamp’ genoemd, omdat op deze plaats Romeinse bouwwerken kunnen bestaan hebben. Verder zijn hier reeds vuurstenen uit de steentijd gevonden.