Naar inhoud

Praktisch

Milieudienst

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 35
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8.30 - 12.00
 Maandagavond:  18.00 - 20.00
 Woensdagmiddag:  13.00 - 16.00

Koekhovense bossen

Koekhovense bossen

De Koekhovense bossen liggen in agrarisch gebied, tussen de Bosstraat en de Geheulse Dijk. De bestanden in de Koekhovense bossen zijn aangeplant in 1981 en 1986 en bestaan voornamelijk uit inheemse eik, moeraseik en Amerikaanse eik.

Het omvormingsbeheer bestaat hier in een kaalkap van de Amerikaanse eik omdat deze exoot een snelgroeiende soort is die een brede en dichte kroon vormt en daardoor onder bosomstandigheden andere boomsoorten verdringt en geen ondergroei toelaat.


Het gemeentebestuur herstelde een poel aan de rand van deze bossen, een geschikte biotoop voor de kamsalamander! Er werd ook een kleine depressie gegraven die mogelijkheden schept voor libellen.