Naar inhoud

Praktisch

Milieudienst

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 35
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8.30 - 12.00
 Maandagavond:  18.00 - 20.00
 Woensdagmiddag:  13.00 - 16.00

Invasieve waterplanten

De laatste jaren worden we meer en meer geconfronteerd met uitheemse oever- en waterplanten. In Merksplas werden – in tegenstelling tot de rest van onze provincie – nog geen vindplaatsen gemeld, maar we blijven waakzaam.

Deze uitheemse soorten kunnen immers zeer explosief groeien in onze voedselrijke wateren. Vooral de waterplanten zoals grote waternavel, parelvederkruid en waterteunisbloem, kunnen door hun groei de waterafvoer drastisch beperken en zo problemen veroorzaken. Bovendien zorgen de gesloten matten van drijvende planten ervoor dat het onderliggende water zuurstofloos wordt waarbij massale vissterfte kan optreden.

Soms blijft overwoekering aanvankelijk uit, maar ook in dat geval is bestrijding aangewezen om erger te voorkomen. Invasieve exoten moeten zeer voorzichtig, liefst met de hand, verwijderd worden. Om te vermijden dat versnipperde plantendelen nieuwe groeikernen vormen, is maaien dus ook uit den boze! Het meest effectief is het verwijderen van de volledige plant, inclusief de wortel. De verwijderde planten worden vervolgens best onmiddellijk afgevoerd en gecomposteerd. Nadien is regelmatige controle, en eventueel opnieuw ingrijpen, zeker nodig.

Wat kan je zelf doen?

Koop inheemse waterplanten voor je tuinvijver. Heb je toch een exoot in je vijver staan, let er dan op dat deze zich niet kan verspreiden naar waterlopen, grachten en andere vijvers, of nog beter verwijder hem.

Dump je overschot aan plantenmateriaal niet in de natuur, noch in vijvers, poelen of waterlopen.