Naar inhoud

Praktisch

Milieudienst

Markt 1
2330 Merksplas
tel. 014 63 94 35
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag: 8:30 -12:00
 Maandagavond: 18:00-20:00
 Woensdagmiddag: 13:00-16:00

Hoogmoerheide

Hoogmoerheide

Op de Hoogmoerheide bloeien struik- en dopheide uitbundig van juni tot en met september. Daarnaast vind je ook pijpenstrootje en verschillende mossen. De vliegden functioneert er als zang- en uitkijkpost voor vogels. Enkele soorten die voorkomen zijn: sperwer, boomleeuwerik, tjiftjaf, buizerd en boompieper. Andere bijzondere bewoners van de heide zijn mierenleeuwen (insecten) en de levendbarende hagedis. Om vergrassing van de heide tegen te gaan, worden Galloway-runderen ingezet. De Hoogmoerheide is het hele jaar vrij toegankelijk op de wandelpaden. Naast Galloways worden er op andere plaatsen in het gebied ook ezels ingezet voor graasbeheer.