Naar inhoud

Praktisch

Milieudienst

Markt 1
2330 Merksplas
tel. 014 63 94 35
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag: 8:30 -12:00
 Maandagavond: 18:00-20:00
 Woensdagmiddag: 13:00-16:00

Nonnenmoer & Kasteeltjes

Nonnenmoer en Kasteeltjes

Het Nonnenmoer verbindt de Hoogmoerheide met de Kasteeltjes. Vroeger bestond het gebied helemaal uit moerassen en vennen. Later plantte men er naald- en loofbomen bij. Nu is het Nonnenmoer een bonte mengeling van natte bodems, akkers en weilanden, gemengde bossen en heiderestanten. In de weilanden tref je weide- en watervogels aan als grutto, wulp, kievit, scholekster, zomertaling, slobeend, tureluur en watersnip.

Dit gebied leent zich bijzonder goed om vogels te observeren en is ook een belangrijke pleisterplaats voor doortrekkende vogels.

Elk jaar opnieuw kondigen de weidevogels de lente aan en kan iedereen genieten van de gratis voorjaarsconcerten, van buitelende kieviten, baltsende grutto's en luidruchtig overvliegende scholeksters.