Naar inhoud

Praktisch

Milieudienst

Markt 1
2330 Merksplas
tel. 014 63 94 35
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag: 8:30 -12:00
 Maandagavond: 18:00-20:00
 Woensdagmiddag: 13:00-16:00

Zandvenheide en de oorsprong van de Mark

De oorsprong van de Mark

De Zandvenheide is ecologisch waardevol agrarisch gebied en kenmerkt zich door percelen die zowel beheerd worden door landbouwers als door Natuurpunt en de afdeling Natuur van de overheid. In dit gebied werd opnieuw een slenk hersteld en vruchtbare landbouwgrond afgeplagd, wat schitterende resultaten opleverde voor natuur. Deze plaats leent zich goed om foeragerende vogels te observeren. De Mark, een waterloop waaraan Merksplas haar naam dankt, ontspringt in een wei bij de Zandvenheide. Hij meandert zo'n 9,6 km doorheen bossen en weilanden waarna hij Merksplas verlaat om verder te vloeien naar Wortel. Via het kasteel van Hoogstraten loopt de Mark dan richting Meer en Breda. Het laatste deel verandert hij van naam in de Dintel om daarna uit te monden in de Maasdelta.