Naar inhoud

Praktisch

Milieudienst

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 35
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8.30 - 12.00
 Maandagavond:  18.00 - 20.00
 Woensdagmiddag:  13.00 - 16.00

Wat doet je gemeentebestuur?

Onze voorbeeldfunctie indachtig, werkten we een aantal duurzame acties uit.

Door erover te rapporteren hopen we het draagvlak te vergroten!

Pesticidenreductie

We laten Ivo Horsten, ploegbaas van de groendienst aan het woord.

Sinds 1 januari 2004 is in Vlaanderen het gebruik van herbiciden door openbare diensten verboden. Door het opstellen van een reductieplan en het aanduiden van enkele proefzones verkreeg Merksplas, net zoals de meeste gemeenten, 10 jaar uitstel op dit verbod. Tijdens deze periode zijn wij verplicht het gebruik van herbiciden af te bouwen om zo tot het beoogde nulgebruik te komen. Hakken, wieden, borstelen en wegbranden van onkruid is een arbeidsintensieve bezigheid. Daarom worden onkruidgevoelige plaatsen omgevormd zodat het onderhoud op een andere manier kan gebeuren. Plantvakken voor bomen worden ingeplant met bodembedekkende planten die het onkruid terugdringen, zwakke planten worden vervangen door een sterke soort die het onkruid goed onderdrukt, enz… Op de plaatsen waar nog wel gespoten wordt, beperken we dit tot 1 behandeling per jaar en gebruiken we producten die minder schadelijk zijn voor het milieu.

Omschakeling naar milieuvriendelijke poetsproducten


Carla Voeten, coördinator van de poetsdienst geeft een woordje uitleg.

Enkele jaren geleden schakelde onze gemeente over van de traditionele poetsproducten naar  milieuvriendelijke poetsproducten. Zo willen wij ons steentje bijdragen tot een beter milieu, vooral omdat deze producten minder schadelijk zijn voor de mensen die ermee moeten werken. Daarnaast passen wij ook het milieubesparend poetsen toe. Veel schuim, een lekker geurtje… kortom meer product geeft niet altijd het beste eindresultaat!

Gebruik FSC gelabeld hout

Kristoff Verboven, gemeentelijke schrijnwerker, vertelt ons meer over het gebruik van duurzaam hout bij werken in eigen beheer.

Voor werken in eigen beheer engageert de gemeente Merksplas zich om waar mogelijk gebruik te maken van duurzaam hout met FSC, PEFC label. Dit is hout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen en milieuvriendelijk werd verwerkt. Zo is er vorig jaar al FSC gelabeld hout gebruikt voor de nieuwe poorten en deur voor de berging van de kinderopvang en voor binnenschrijnwerk in de sporthal en de kapel van de Molenzijde.  Ook de uitbreiding van het afdak voor de gemeenteschool gebeurt met hout met het PEFC label en we zullen in de toekomst zoveel mogelijk duurzaam hout blijven gebruiken.

 

Vermindering solventgebruik

Joop Van der Lusdonk van de gemeentelijke schilderdienst werkt dagelijks met verven en maakte reeds een hele evolutie door op het vlak van solventgebruik.

Het gebruik van watergedragen verven is minder schadelijk voor het milieu en de gebruiker dan verven op basis van solventen. Daarom wil de overheid het gebruik van deze laatste zo veel mogelijk beperken.  De schilders van de technische dienst zijn al een poosje bezig met het gebruik van deze milieuvriendelijke verven. Het is echter nog wat uitproberen welke van deze verven een degelijk alternatief bieden. Waar er nog geen alternatief is wordt er gekozen voor solventarme producten.