Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

tel. 014 63 94 80
fax 014 63 94 81
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  9:00 -11:30
 Maandagavond:  18:00-19:30

Meer info

Huurwaarborg

Het is gebruikelijk (maar niet verplicht) dat je, als huurder van een appartement of woning, bij het afsluiten van een huurovereenkomst een som betaalt als waarborg voor de goede uitvoering van zijn verplichtingen tegenover de verhuurder. Een huurwaarborg mag niet meer bedragen dan 2 of 3 maanden huur afhankelijk van de vorm van de huurwaarborg. Indien je de huurwaarborg niet zelf kan betalen, en je financiële instelling is niet bereid hierin tussen te komen,  dan kan je contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW.  Het OCMW kan na een sociaal onderzoek beslissen om de huurwaarborg ten laste te nemen, eventueel gekoppeld aan een aantal voorwaarden.