Naar inhoud

Praktisch

College van burgemeester en schepenen

Markt 1
2330 Merksplas


Meer info

Rentetoelage voor hinder bij openbare werken

Openbare werken belemmeren vaak de toegang tot een zaak. Minder klanten betekent minder inkomsten. Hoe langer de werkzaamheden duren, hoe groter het omzetverlies. Bestaande korte termijn verplichtingen kunnen niet meer worden nagekomen.Om een tijdelijk cashflow probleem op te vangen, kan de onderneming een nieuw krediet afsluiten bij de bank. Maar overbruggingkrediet is meestal duur.

Om zo’n krediet goedkoper te maken, komt de Vlaamse overheid tussenbeide in de rentelast. Als de openbare werken minder dan een jaar duren, bedraagt de tussenkomst 80 % van de jaarlijkse rentevoet. Als de openbare werken minstens een jaar duren, bedraagt de tussenkomst 100 % van de jaarlijkse rentevoet. Op die manier wordt het overbruggingskrediet zo goed als gratis. Voor een nieuw krediet kan de rentetoelage voor een periode van maximaal vijf jaar worden toegekend.

Om de aflossingslast van de bestaande beroepsleningen draaglijker te maken, komt de Vlaamse overheid tussen in de intrest die de onderneming betaalt gedurende de periode van de openbare werken. Voor 80 % of 100 % al naargelang de duurtijd van de werkzaamheden. Daarmee wordt in het bijzonder voor pas gestarte ondernemingen en voor ondernemingen die net grote investeringen hebben gedaan, de aflossingslast aanzienlijk verlicht. Men wil helpen voorkomen dat deze ondernemingen overkop gaan, omdat zij tijdens de openbare werken beter de verplichtingen tegenover hun bank kunnen nakomen.

De procedure is vrij eenvoudig: Je vult onderstaand document in. Je bezorgt dit aan het College van burgemeester en schepenen. Indien de aanvraag ontvankelijk is, kan je het ingevulde document opsturen naar:

Agentschap Ondernemen
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 BRUSSEL

tel. 02 553 38 38
fax 02 553 37 88
hinderopenbarewerken@vlaanderen.be