Naar inhoud

Jumelagebanden

John Harper bracht in 2007 Hatfield en Merksplas opnieuw bij elkaar. In het voorjaar van 2007 brachten de toenmalige Mayor of Hatfield, Michael Burns, en Duncan Wright, de town-secretaris een bezoek aan Merksplas op zoek naar de sporen van Korporaal Harper. Bij die gelegenheid uitten ze de wens om met de Gemeente Merksplas een verbroedering, ‘twinning’, aan te gaan. Principieel gaven het College van Burgemeester en Schepenen van Merksplas en de Town Council van Hatfield hun akkoord.

 

Op 14 augustus 2010 werd dit akkoord bezegeld door de plechtige ondertekening van het Verbroederingsakkoord in Merksplas.