Naar inhoud

Praktisch

Lokale politie - wijkpost Merksplas

Markt 1 bus 1
2330 Merksplas
tel. 014 63 30 10
fax 014 63 23 29
e-mail

Openingstijden

 Maandag: 9:00 - 12:00
 Maandagavond: 17:00 - 20:00
 Dinsdag: 9:00 - 12:00
 Woensdag: 13:00 - 17:00
 Donderdag: 9:00 - 12:00
 Vrijdag:9:00 - 12:00

of op afspraak.

Politieverordening gemeente Merksplas inzake overlast, privatief gebruik en veiligheid en gemak van doorgang op de openbare weg en openbare gezondheid en veiligheid

Logo lokale politie

Er waren een aantal politieverordeningen die zaken strafbaar maken, maar waar door een gebrek aan tijd en middelen van de bevoegde instanties geen gevolg aan wordt gegeven. Daarom werd op de gemeenteraad een politieverordening voor een aantal strafbare zaken (zoals bijvoorbeeld sluikstorten en diverse vormen van overlast) goedgekeurd, waarbij gebruik wordt gemaakt van gemeentelijke administratieve sancties. Zo moeten deze verordeningen niet via de rechter passeren, worden ze via een samenwerking met Turnhout verwerkt door de sanctionerend ambtenaar in Turnhout. Omdat de politiezone Noorderkempen ook Hoogstraten en Rijkevorsel omvat, is getracht de politieverordening in de drie gemeentes zo uniform mogelijk te houden.