Naar inhoud

Ontstaan van de jumelage

In het voorjaar van 1990 werd de  hulpgroep ”Spetsershulp Polen” opgericht. De eerste reis naar Polen, met beperkt  materiaal, was in april 1990 met vier personen, naar Grodzisk Wlkp. In de loop van dat jaar werd onze werkgroep uitgebreid en in het najaar van 1990 waren we echt van start gegaan met meer materialen en groter transport van 6-7 ton.

Doorheen de jaren zijn de contacten in Grodzisk Wlkp. gegroeid met het gemeentebestuur, directies en leerkrachten van scholen, directie en personeel van het ziekenhuis, mensen uit de bedrijfswereld en uit de culturele wereld, met weeshuizen en tehuizen voor mindervalide kinderen, enz….

Door de regelmatige contacten en besprekingen met deze mensen ontstonden er echte vriendschapsbanden en konden wij onze konvooien meer doeltreffend organiseren en meer tegemoetkomen aan hun directe noden.

De doorbraak in onze wederzijdse contacten kwam er in 1998 met de feestelijkheden van het 850-jarig bestaan van onze gemeente Merksplas en het 115-jarig bestaan van onze beide muziekverenigingen. Naar aanleiding hiervan kwam een delegatie naar Merksplas, samen met de muziekvereniging uit Grodzisk om de feestelijkheden meer luister bij te zetten. Tijdens deze dagen werden verschillende bezoeken afgelegd hier ter plaatse o.a.: bezoek aan de brandweer, scholen, bedrijven, strafinrichting, …

In mei 1999 werd een delegatie uit Merksplas uitgenodigd naar Grodzisk. Een goed gevuld programma werd afgewerkt met bezoeken aan: een groot zetelbedrijf, ziekenhuis, scholen, museum, sportstadium en een bezoek aan de mooie stad Poznan. Dit bezoek betekende voor ons echt een meerwaarde: Wij leerden vele nieuwe mensen kennen, besprekingen rond concrete en algemene problemen en er werd overeengekomen een samenwerkingsakkoord te onderschrijven in het voorjaar van 2000 tussen beide gemeentebesturen.

Tijdens een nieuw bezoek aan Grodzisk in september 1999 hebben wij onze strategie naar de toekomst verder uitgezet. Besprekingen werden gevoerd om samen te werken met onder andere verenigingen, uitwisseling met de jeugdgroepen, uitwisseling met scholen, samenwerking met de brandweer, uitwisselingen in onderwijs(hervormingen), …
Een definitieve afspraak voor de ondertekening van de oorkonde en de jumelage werd gemaakt tijdens ons bezoek in januari 2000: eind mei ondertekening van de oorkonde in Merksplas en in augustus in Grodzisk Wlkp.

Vanaf het jaar 2000, jaar van de ondertekening van de overeenkomst, werd naast de groep Spetsershulp in onze gemeente  een beperkt jumelagecomité opgericht. In 2003 werd een officiële delegatie van uit Merksplas uitgenodigd naar Grodzisk naar aanleiding van het 700-jarig bestaan van de stad. 

Een jaar later, 2004, volgde weer een uitnodiging ter gelegenheid van de toetreding van Polen tot de Europese Unie. 

Meerdere uitwisselingen tussen onze beide gemeenten vonden plaats in de volgende jaren.
In januari 2008  werd overgegaan tot de definitieve samensmelting van Spetsershulp en het jumelagecomité.