Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

tel. 014 63 94 80
fax 014 63 94 81
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  9:00 -11:30
 Maandagavond:  18:00-19:30

Meer info

Medisch-pedagogische toelage

Wie?

De gemeente Merksplas kent een toelage toe aan de ouder die thuis de verzorging en de opvoeding op zich neemt van zijn/haar zwaar gehandicapt kind onder de leeftijd van 21 jaar.

 

Wat?

Het gaat om een jaarlijkse toelage ten bedrage van 425 euro. De toelage wordt op de persoonlijke bankrekening gestort op voorwaarde dat de ouder een geldig attest voorlegt. Geldige attesten zijn:

  • Een attest van verhoogde kinderbijslag met vermelding van het aantal punten. Het aantal punten moet minstens 6 bedragen voor de drie pijlers samen en/of 4 punten voor de eerste pijler;
  • Een attest van de FOD Sociale Zekerheid van invaliditeit van minstens 66% of minstens 6 punten voor de drie pijlers samen en/of 4 punten voor de eerste pijler.

De toelage is bedoeld als tussenkomst in de kosten van de bijzondere zorgen die dergelijk kind vereist.

De aanvraag dient jaarlijks te gebeuren voor 31 oktober.

 

Subsidieregelement

Het volledige subsidiereglement vind je hier.

 

Waar?

De sociale dienst van het OCMW helpt je bij deze aanvraag.