Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

tel. 014 63 94 80
fax 014 63 94 81
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  9:00 -11:30
 Maandagavond:  18:00-19:30

Meer info

Medisch-pedagogische toelage

Voor wie is deze toelage?

De gemeente Merksplas kent een toelage toe aan ouders die thuis de verzorging en de opvoeding op zich nemen van een kind met een beperking of ernstige aandoening onder de leeftijd van 21 jaar.


Waarvoor dient deze toelage?

Het gaat om een jaarlijkse toelage van 425 euro. De toelage wordt op je persoonlijke bankrekening gestort op voorwaarde dat je een geldig attest kan voorleggen. Deze attesten kan je opvragen bij:

  • de uitbetaler van je groeipakket;
  • FOD Sociale Zekerheid;
  • Kind en Gezin.


Dit attest vermeldt het aantal punten dat je kind behaalde op de medisch-sociale schaal. Het aantal punten moet minimum 6 bedragen voor de 3 pijlers samen, en/of 4 punten voor enkel de eerste pijler.

De toelage is bedoeld als tussenkomst in de extra kosten die de bijzondere zorgen van je kind met een beperking of een ernstige aandoening met zich meebrengt.

De aanvraag moet je jaarlijks doen vóór 31 oktober.


Subsidieregelement

Het volledige subsidiereglement vind je hier.


Vraag aan

Het aanvraagformulier vind je hier.

Je kan het aanvraagformulier ook bekomen na telefonisch contact met de sociale dienst.