Naar inhoud

Praktisch

Omgeving

tel. 014 63 94 30
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8:30 -12:00
 Maandagavond:  18:00-20:00
 Woensdagmiddag:  13:00-16:00

Meer info

Vlaamse renovatiepremie

Renovatiepremie

Eind oktober keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Je kan deze premie aanvragen vanaf 1 december 2015. Daarnaast wordt er een overgangsmaatregel voorzien voor wie voor 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot of bestellingen voor materialen heeft geplaatst. De overgangsregeling geldt tot 1 februari 2016.

 

De nieuwe Vlaamse renovatiepremie onderscheidt 4 categorieën werken die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming:

  • Werken aan de structurele elementen van de woning: de funderingen, de muren, de draagvloeren en de trappen;
  • Dakwerken: verbeteren van dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer;
  • Buitenschrijnwerk: werken aan ramen en buitendeuren;
  • Technische installaties: werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installatie in de badkamer en het toilet en de centrale verwarming.

 

Per categorie van werken wordt een premie van maximaal 2.500 euro voorzien. De totaalpremie bedraagt 10.000 euro. Als je als eigenaar-bewoner een netto jaarinkomen hebt van minder dan 29.030 euro heb je recht op een hogere premie tot 3.333 euro per categorie van werken. Wel geldt nog steeds de maximale totaalpremie van 10.000 euro. De premie is in 2 keer aan te vragen. Tussen de 2 aanvragen moet minstens 1 jaar en maximaal 2 jaar liggen.

 

Als je de premie wil aanvragen mag je niet meer verdienen dan  40.640 euro als alleenstaande zonder persoon ten laste. Als alleenstaande met een persoon ten laste is dit 58.050 euro, te verhogen met  3.260 euro per bijkomende persoon ten laste. Ook als je gehuwd bent of samenwoont is het maximuminkomen 58.050 euro, te verhogen met 3.260 euro per persoon ten laste. Belangrijk is wel dat er telkens wordt gekeken naar het inkomen van 2 jaar voor de aanvraagdatum.

 

Overgangsregeling

Indien je vóór 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot of bestellingen voor materialen hebt geplaatst, kan je voor de werken die daarop betrekking hebben tot 1 februari 2016 genieten van een overgangsregeling. Je kan dan nog een renovatiepremie aanvragen onder de oude voorwaarden.

 

Aanvraag indienen

Vanaf 1 december 2015 kan je een aanvraag indienen bij Wonen-Vlaanderen. De aanvraag-formulieren kan je vanaf die datum vinden op volgende pagina:

www.wonenvlaanderen.be/premies/de-nieuwe-vlaamse-renovatiepremie