Naar inhoud

Praktisch

Kinderclub de Spetter

Huis van het Kind

Kinderclub de Spetter

Pastorijstraat 7

2330 Merksplas


tel. 014 63 94 60
e-mail

Meer info

Centrum Voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

 

Bij de inschrijving moet jouw school je informeren over het CLB waarmee ze samenwerkt en wat die samenwerking inhoudt. De basisscholen van Merksplas werken samen met VCLB Kempen. Meer bepaald met de vestiging in Hoogstraten.

 

De secundaire scholen in de omgeving van Merksplas werken samen met een CLB afhankelijk van het net (gemeenschapsonderwijs, vrij onderwijs, onderwijs van steden en gemeenten…) waartoe ze behoren.

 

Een CLB kan helpen met:

  • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, leren,  huiswerk maken...
  • Schoolloopbaanbegeleiding: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma's...
  • Psychische en sociale problemen: stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, spijbelen...
  • Preventieve gezondheidszorg: inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht... Ouders, kinderen, leraren en directies kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers.

 

Het CLB werkt vraag gestuurd: op vraag van de ouders of van de school. Als ouder kan je altijd zelf om begeleiding vragen. Vraagt een school om een leerling te begeleiden, dan zal het CLB altijd de toestemming van de ouders vragen. Of van de leerling zelf als die bekwaam is om zelf beslissingen te nemen (richtleeftijd 12 jaar).

 

De tussenkomst van een CLB is niet verplicht, behalve in twee situaties:

  • Als je kind spijbelt
  • Bij sommige medische onderzoeken (verplicht of niet, ouders krijgen in elk geval vooraf informatie over een medisch onderzoek)

 

Een CLB is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus en in de paasvakantie. In de kerstvakantie is het 2 dagen open.

 

Het centrum voor leerlingenbegeleiding waar de Merksplasse basisscholen mee samenwerken is Vrij CLB-Kempen. Meer informatie specifiek voor dit CLB en de verschillende vestigingen vind je op volgende website: www.clb-kempen.be.

 

onderwijs.vlaanderen.be/centrum-voor-leerlingenbegeleiding-clb  op dit deel van de website van Onderwijs Vlaanderen vind je algemene informatie over de werking van de centra voor leerlingenbegeleiding (medische onderzoeken, dossier, werking…).

 

Spreek je niet goed Nederlands? 

Wil je iemand die niet goed Nederlands spreekt toch informeren over CLB? 

Op volgende website vind je informatie over centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) in 22 verschillende talen: www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb-voor-anderstaligen-in-7-vragen.

 

Contactgegevens

De basisscholen van Merksplas werken samen met VCLB Kempen, vestiging Hoogstraten Vestigingscoördinator Jef Moorkens

Gravin Elisabethlaan 2

2320 Hoogstraten

03 314 39 70

hoogstraten@vclb-kempen.be

www.clb-kempen.be/vestigingen/hoogstraten

www.clb-kempen.be

 

Openingsuren

Maandag - vrijdag: 9.00 - 12.00 en 13.00 - 16.30

2de en 4de donderdag: 16.30 - 18.30

Tijdens de schoolvakanties: open tijdens de herfstvakantie, de krokusvakantie en 2 dagen in de kerstvakantie. In de zomervakantie open tot 15 juli en van 16 augustus.