Naar inhoud

Praktisch

Milieudienst

Markt 1
2330 Merksplas
tel. 014 63 94 35
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag: 8:30 -12:00
 Maandagavond: 18:00-20:00
 Woensdagmiddag: 13:00-16:00

Beheerwerken Zwart Goor vanaf najaar 2016

 

(nummering komt overeen met nummers op kaart die je onderaan dit artikel kan downloaden)

 

 1. Kaalkap op stuk voor heideherstel (kleine 4 ha). Bomen zijn geschalmd: 3500 grove den, lork, Douglas, Amerikaanse eik.  Heide ontkiemt na 3 jaar, dan wordt het heidegebied én een deel van  het bos (nr 3) omrasterd voor begrazing.  Waarschijnlijk worden Galloways ingezet. Er zijn 2 poorten voorzien voor beheerwerken en 4 valpoortjes voor wandelaars.
 2. Na het rooien komt de Natuurpunt-ploeg plaggen. Dit plagsel wordt gebruikt om tegen de Steenweg op Weelde een berm op te bouwen, rekening houdend met het toekomstig fietspad en gescheiden rioleringsstelsel.
 3. Dunning. Percelen die daarna  te dun staan, worden opgevuld met jong plantgoed om het herstel van het historische loofbos te versnellen.
 4. De weide (vroeger beplant met canadabomen): weidepalen en omheining zijn hersteld, er grazen nu 6 schapen.
 5. De stal op deze weide is bijna gerenoveerd.
 6. Graafwerken poel in de weide. De gracht achter de weide wordt uitgediept met een afwatering door het bos.
 7. Heischraal grasland. Het voormalige fijnsparrenbestand ‘Sprookjesbos’ is na kapping terug overgroeid met jonge berk, teveel om manueel te verwijderen. Na een maaibeurt in het najaar, worden daar 2 poelen gegraven.
 8. Het perceel ernaast (2 ha) ging dit jaar over naar Natuurpunt. Er wordt nog 1 jaar maïs verbouwd ipv het braak te laten liggen. Daarna worden beide percelen omrasterd voor begrazing. Waarschijnlijk worden schapen ingezet. Hiervoor wordt een extra stal voorzien.
 9. Het perceel van 1,5 ha met uitsluitend grove den naast het Reuzebos wordt ook kaalgekapt, geplagd en nadien opgeplant. Er worden dezelfde boomsoorten gebruikt als  bij het Reuzenbos zodat daar een aaneengesloten bos van 2,5 ha ontstaat met jong loofhout, geschikt als eetplaats/rustplaats voor reeën.
 10. De historische Turnhoutse dreef heeft praktisch geen dreefbomen meer. Natuurpunt zal deze dreef in zijn oude glorie herstellen door aanplant van een 30-tal Inlandse eiken.
 11. De winterschuur wordt gerenoveerd en zal weer dienen als winterverblijf voor schapen.