Naar inhoud

Praktisch

Technische dienst

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 36
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8:30 - 12:00
 Maandagavond:  18:00 - 20:00
 Woensdagmiddag:  13:00 - 16:00

Sneeuw en ijs

Voor de ene grote pret, voor de andere iets minder…

 

De technische dienst zorgt ervoor dat gemeentewegen, straten en fietspaden zo snel en goed mogelijk  ijs- en sneeuwvrij gemaakt worden.

Dit gebeurt volgens een weloverwogen strooiplan en prioriteiten en kan aangepast worden naargelang de situatie.

 

Gewestwegen en hun fietspaden

(Steenweg op Turnhout, -Hoogstraten, -Rijkevorsel, -Weelde, -Beerse, alsook de Leopoldstraat, Kerkstraat, Pastorijstraat, Markt, Schuttershofstraat, Molenzijde)

Hiervoor staat het Agentschap Wegen en Verkeer district Vosselaar in. Bij vragen kunnen jullie terecht op wegen.antwerpen.districtvosselaar@mow.vlaanderen.be  of 014 47 30 00.

 

Gemeentewegen

Door de weersverwachtingen op de voet te volgen, kan men al inschatten of er de volgende dag(en) preventief gestrooid moet worden.

Verwacht men sneeuw of ijzel, wordt ‘s morgens tussen 4u en 5u op de meest cruciale plaatsen de toestand van het wegdek ter plekke bekeken.

Is strooien nodig, wordt de ploeg van dienst verwittigd en vertrekken die wat later met de strooiwagen.

 

Eerst komen de drukst bereden wegen/straten binnen en buiten de bebouwde kom aan de beurt. Dan de verbindingswegen tussen de gewestwegen en aansluitend de straten en wijkstraten waar er veel verkeer of doorgaand verkeer is.

Probeer zoveel mogelijk deze wegen te gebruiken, ook al is het even omrijden.

 

Het is niet de bedoeling of haalbaar om in alle kleine zijstraatjes of doodlopende straten te strooien.

Tijd, personeel en materialen moeten die winterse dagen zo efficiënt mogelijk ingezet worden, daarom zijn er keuzes gemaakt.

Ook kan het zout alleen zijn werk doen wanneer er voldoende voertuigen over de weg rijden.

 

De dikte van het ijs en de eventuele hoeveelheid sneeuw die erop ligt, hebben invloed op de tijd die het zout nodig heeft om te werken.

 

Fietspaden op gemeentewegen

De fietspaden die de schoolgaande jeugd gebruikt worden eerst gedaan, waarbij het centrum en de bebouwde kom voorrang krijgen.

Het sneeuwvrij maken gebeurt nu door een kleinere borstelwagen, die ook in de vroege ochtend vertrekt.

 

Voetpaden

De gemeente strooit enkel op de voetpaden ter hoogte van openbare gebouwen, scholen en de seniorenwoningen van het OCMW.

Het sneeuw- en ijsvrij houden van voetpaden en opritten voor een woning, is de verantwoordelijkheid van de bewoners.

Aan niet bebouwde of braakliggende percelen is dit de verantwoordelijkheid van de eigenaars of gebruikers, voor leegstaande gebouwen voor de eigenaars.

Is je stoep opgedeeld in een fiets- en voetpad? Ook dan moet je het stuk voetpad sneeuw- en ijsvrij houden.

Voorzie voor de voetgangers een doorgang van minstens 1,20 m.

Let wel, de geruimde sneeuw

  • niet op de rijweg of het fietspad vegen (dit kan terug aanvriezen en een nieuw gevaar vormen), maar aan de rand ophopen zonder dat het de voetgangers hindert
  • niet in de goot vegen, deze alsook de rioolmonden moeten vrij blijven om het smeltwater vlot af te voeren

 

Glijdt iemand voor je woning uit omdat er niet geruimd werd, dan zal jouw familiale verzekering de schade moeten vergoeden.

 

Strooizout belast het milieu. Strooi alleen waar men stapt of rijdt en strooi niet met gulle hand. Een borstel en sneeuwschep doen het bij verse sneeuw ook goed.

Geef het zout de tijd om te werken en veeg eerst de sneeuw van het ijs af, dit geeft meer en sneller resultaat.

 

Draag zorg voor elkaar, als ieder zijn verantwoordelijkheid neemt en van goede wil is, geraken we met z’n allen de winter veiliger door.