Naar inhoud

Praktisch

Omgeving

tel. 014 63 94 30
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8.30 - 12.00
 Maandagavond:  18.00 - 20.00
 Woensdagmiddag:  13.00 - 16.00
De dienst omgeving werkt enkel nog maar op afspraak. Maak je afspraak hier.

Meer info

Omgevingsvergunningen, openbare onderzoeken & bekendmakingen

Openbaar onderzoek

Hier vind je een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken en bekendmakingen van recent vergunde dossiers met betrekking tot de aanvraag van een omgevingsvergunning op het grondgebied van Merksplas.

Via het geoloket kan je alle lopende openbare onderzoeken en  kennisgevingen van een omgevingsbeslissing raadplegen.

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan je op dit geoloket bepaalde stukken van het dossier inkijken. Je klikt op een contour op de kaart waarna je in de linker kolom de bijhorende documenten kan bekijken.

De gedetailleerde bouwplannen zijn omwille van auteursrechterlijke bescherming niet zichtbaar op het geoloket. Je kan de plannen wel komen inkijken bij de dienst Omgeving op het gemeentehuis.

Indien je vragen hebt over de werking van dit geoloket, kan je steeds contact opnemen met de dienst Omgeving.

Wil je ergens bezwaar tegen indienen?

Wanneer je niet akkoord bent met de aangekondigde plannen of veranderingen of als je opmerkingen wilt formuleren bij een dossier, kan je een bezwaar indienen.

Een bezwaar indienen kan op volgende manieren:

  • via het omgevingsloket (doorklikken naar het juiste OMV dossier)
  • per brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Markt 1 te 2330 Merksplas
  • per e-mail

Een openbaar onderzoek duurt 30 dagen. Enkel binnen die periode kan je een dossier raadplegen en een (digitaal) bezwaarschrift indienen.

Vermeld in je bezwaarschrift steeds duidelijk het referentienummer van het dossier.

Noodbesluit omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures. 

Kort samengevat:

  • De lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we u later.
  • Nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
  • De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen).
  • De beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen).
  • De beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen.
  • De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Vond je niet wat je zocht?

Stuur ons een mail:

omgeving@merksplas.be


Je kan ook bellen:

014 63 94 30