Naar inhoud

Meer info

Rookmelders verplicht vanaf 2020

logo Kempens Woonplatform

Woningbranden eisen elk jaar heel wat mensenlevens. En het is vooral de verstikkende rook die hiervoor verantwoordelijk is. Je wordt ’s nachts ook niet wakker van deze rook. Rookmelders vormen dan ook een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand.

Wie in Vlaanderen een woning bouwt, renoveert of verhuurt moest sinds 1 januari 2013 al rekening houden met een aantal verplichtingen rond het plaatsen van rookmelders. Vanaf 1 januari 2020 gelden deze verplichtingen dus voor alle Vlaamse woningen. Ook voor woningen die worden bewoond door de eigenaar. Per bouwlaag dien je minstens 1 rookmelder te voorzien. Je kan ze kopen in bijna elke doe-het-zelfzaak of op het internet. Let er wel op dat de rookmelder CE gemarkeerd is en voldoet aan de norm NBN EN 14604.

Als verhuurder ben je verplicht de nodige rookmelders aan te kopen en te plaatsen. Het regelmatig testen en het vervangen van de batterijen is dan weer de plicht van de huurder.

Meer info

www.wonenvlaanderen.be/rookmelders