Naar inhoud

Praktisch

Cultuurdienst

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 42
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

Maandag - vrijdag: 8:30 - 12:00
Maandagavond: 18:00 - 20:00
Woensdagmiddag: 13:00 - 16:00

Meer info

Projectsubsidies vrijetijd

De gemeenteraad keurde op 21 januari 2020 een nieuw reglement Projectsubsidies Vrijetijd goed.

Dit reglement is een geïntegreerd (sport, jeugd, cultuur, …) reglement dat het voorgaande reglement projectsubsidie jeugd en het vroegere reglement projectsubsidie cultuur vervangt.

Bovendien is ook het vroegere reglement verliesgarantie in dit project verwerkt.

Doel van de subsidie is enerzijds om (erkende) Merksplasse verenigingen of organisaties de kans te bieden om projecten uit te voeren die de normale werking van de vereniging of organisatie overstijgen.

Ook personen kunnen een project indienen zolang het project ten goede komt aan een grotere Merksplasse gemeenschap en niet enkel aan zichzelf.

Deze subsidies kunnen een impuls zijn om startende projecten op de rails te zetten, maar het is wel de bedoeling om –indien het over een terugkerende activiteit gaat-  op termijn over te gaan naar een zelfbedruipende werking.

Hieronder kan je het reglement vinden met alle verdere info (voorwaarden, criteria, bedragen, indiendata, enz. ) en kan je je aanvraag digitaal indienen via ons e-loket.

Eens je aanvraag is goedgekeurd, vergeet dan zeker niet een aanvraag publiek evenement in bijlage in te vullen en je activiteit in te brengen op de Uit-databank.

Bij vragen of onduidelijkheden kan je contact opnemen met de vrijetijdsdienst op: vrijetijd@merksplas.be.