Naar inhoud

Praktisch

Milieudienst

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 35
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8.30 - 12.00
 Maandagavond:  18.00 - 20.00
 Woensdagmiddag:  13.00 - 16.00

Herkennen van niet-hechtgebonden asbest

Hoe kan je niet-hechtgebonden asbest herkennen?

 • Het productiejaar van een materiaal kan je een eerste aanwijzing geven;
 • Ook plannen, facturen, technische fiches en andere gegevens van de fabrikant kunnen nuttig zijn;
 • Werd het materiaal geproduceerd of geplaatst tussen 1945 en 2001? Dan is de kans groot dat het asbest bevat. Dat geldt zeker voor toepassingen geproduceerd tussen 1955 en 1985.

Hoe kan je een asbestonderzoek aanvragen?

 • Neem contact op met IOK via 014 56 27 75 of afvalbeheer@iok.be, of schrijf je rechtstreeks in via www.iok.be/asbestproject;
 • Duid aan of je het onderzoek aanvraagt voor leidingisolatie of vloerbedekking (of voor beiden).
 • Na bevestiging van je inschrijving, vragen we om 25 euro te storten op rekeningnummer BE71 0910 0057 6369 (met vermelding dossiernummer).
 • Vraag je een onderzoek aan voor zowel isolatie als vloerbedekking, dan schrijf je 2 x 25 euro over.
 • Na ontvangst van dit bedrag, wordt het plaatsbezoek door de asbestdeskundige ingepland.


Verloop van het asbestonderzoek

 • De asbestdeskundige komt ter plaatse en onderzoekt de vloerbekleding en/of leidingisolatie.
 • Indien nodig neemt de asbestdeskundige een mengstaal bij leidingisolatie of een staal van de asbestverdachte vloeren (na goedkeuring door de eigenaar).
 • Na het bezoek en controle van het staal, ontvang je een rapport over hoe je de ruimte veilig kunt gebruiken in afwachting van een verwijdering. Dit om de verspreiding van schadelijke asbestvezels doorheen je woning te voorkomen.
 • Het asbestrapport wordt aan de eigenaar en IOK overgemaakt. Het is een gedetailleerd rapport met foto’s en het aantal lopende meter leidingisolatie en/of het aantal m² vloerbekleding. Het rapport vermeldt ook wat de meest geschikte verwijdermethode is.

Wil je overgaan tot verwijdering?

 • Als je wilt overgaan tot de effectieve verwijdering van de asbesthoudende leidingisolatie en/of asbesthoudende vloerbedekking, geef je dit door aan IOK (afvalbeheer@iok.be). IOK geeft jouw contactgegevens en het rapport door aan de erkende asbestverwijderaar;
 • De asbestverwijderaar doet een plaatsbezoek en maakt een offerte op, mede op basis van het rapport van de asbestdeskundige.
 • Indien je akkoord gaat met de offerte en effectief de aanwezige asbesthoudende leidingisolatie en/of asbesthoudende vloerbedekking wilt laten verwijderen, worden 3 documenten ondertekend:
 1. Opdrachtbevestiging (contractuele verbintenis tussen particuliere aanvrager en erkende asbestverwijderaar)
 2. Aanvraagformulier voor financiële tussenkomst in de factuur van de erkende asbestverwijderaar. De tussenkomst van IOK (OVAM) bedraagt 50% van de totale kosten, exclusief btw. Dit met een maximumsubsidie van 5.000 euro voor een woning en 7.000 euro voor leidingisolatie in een appartementsgebouw. Je hoeft deze tussenkomst niet eerst zelf te betalen. IOK betaalt rechtstreeks aan de erkende asbestverwijderaar. IOK (OVAM) komt niet tussen in het verschuldigde btw-bedrag.
 3. Een document voor de verklaring van 6% btw.