Naar inhoud

5 jaar Werkgroep Seniorensport Merksplas

Werkgroep seniorensport

Al sinds 2014 bestaat de Werkgroep Seniorensport. Die werd opgericht door de Merksplasse sportraad. Via een oproep in de gemeentelijke nieuwsbrief werden vrijwilligers gezocht om een sportaanbod voor senioren uit te werken.


Meteen in actie

Kort na de oprichting werd er al een eerste lessenreeks aangeboden: “50 plus? Bewegen dus!”. 21 deelnemers schreven zich in. Deze beweegsessies groeiden uit tot een groot succes met gemiddeld bijna 50 deelnames per week, verdeeld over 2 groepen. Ruim 100 senioren bezitten een 10-beurtenkaart, waarmee ze ook kunnen deelnemen aan andere lessenreeksen. Onder andere curve bowl, badminton, drums alive en ‘buik, billen en benen (BBB)’ kwamen hierbij al aan bod. 

Sportdag voor senioren

In 2015 pakte de werkgroep voor het eerst uit met een seniorensportdag. Elk jaar op de 2de dinsdag van juni zakken ruim 80 senioren af naar Sportcentrum ’t Hofeind om zich een dagje sportief te vermaken in goed gezelschap.

Een gedreven voorzitter

Herman Verhoeven was van 2014 tot begin 2019 voorzitter van de Werkgroep Seniorensport. Met een enorme gedrevenheid zorgde hij voor een snelle groei van het aanbod en de populariteit van Seniorensport Merksplas. Zowel vanuit de Werkgroep Seniorensport als vanuit de gemeente willen we hem hiervoor bedanken.

Een nieuwe wind

In 2019 werd het voorzitterschap overgenomen door Valère Dergent en Eddy Peeraer die tot op heden de activiteiten in goede banen leiden. Ook de sportraad van Merksplas, waar de werkgroep deel van uitmaakt, blijft de activiteiten van de werkgroep opvolgen, evalueren en steunen.

Je kan de activiteiten van de werkgroep opvolgen via www.merksplas.be/seniorensport.


De vaste vragen van onze reporter:

Wat heb je allemaal gedaan om deze prestatie of resultaat te behalen en wat doet dat met je?
We hebben op relatief korte tijd een mooi aanbod kunnen realiseren: de wekelijkse beweegsessies onder leiding van een professionele lesgeefster, onze jaarlijkse seniorensportdag waar al meer dan 100 mensen aan deelnamen, onze 10-lessenreeksen die voor extra variatie zorgen…
In 2019 hebben ook kinderen van het 3de en 4de leerjaar eens deelgenomen aan de beweegsessies. Dat willen we zeker nog herhalen.

Tijdens ons 6-jarige bestaan zijn we uitgegroeid tot een grote, leuke groep sportieve senioren. Het is dan ook heel fijn om met deze award beloond te worden. Die geeft ons weer extra motivatie om verder te doen.

 

Waar zie je de werkgroep over 10 jaar?
Moeilijke vraag! Veel zal afhangen van onze fysieke paraatheid. Binnen 10 jaar zullen er waarschijnlijk weer iets jongere senioren mee de kar trekken. Voldoende sporten en bewegen zal alleszins ook de volgende jaren belangrijk blijven voor de fysieke en mentale gezondheid van onze senioren.

In hoeverre was sport of cultuur in coronatijd een gemis of net een houvast?
Sport- en cultuurbeleving in groep viel plots weg en we hebben onze wekelijkse beweegsessies hard gemist. We hopen dat we snel terug samen kunnen sporten.

 

Heel veel activiteiten lagen stil. Maar wat heeft je in een coronajaar als 2020 op cultureel of sportief vlak toch nog kunnen bekoren?
Gelukkig hebben we in het voorjaar van 2020 en in september toch nog een beetje samen kunnen sporten. Nadien hebben we, net zoals velen, in ons ééntje veel gewandeld en gefietst.
Ook de beweegsessies op TV (o.a. #dekempenbeweegt op RTV) zorgden er voor dat we goed in beweging bleven.

 

Wil je nog graag een boodschap overbrengen of iemand bedanken die bijdroeg aan je titel?
In de eerste plaats willen wij al onze sportende senioren bedanken voor hun wekelijkse paraatheid. Want zonder sporters is er geen werkgroep en al helemaal geen award.
Ook een enorme dank aan onze lieve lesgeefster Eline Sel, die toch wel een belangrijk deel van ons succes uitmaakt.
Graag ook een dankjewel aan Herman Verhoeven die aan de wieg stond van de Werkgroep Seniorensport.
En nog een laatste dankjewel aan de sportraad en de gemeente Merksplas voor de fijne samenwerking.