Meldpunt sluikstorten

Merksplas werkt met een centraal meldpunt waar je alle sluikstorten aan ons kan doorgeven. De zwerfvuilvrijwilligers gebruiken dit meldpunt ook voor de aanmelding van volle zakken zwerfvuil. De betrokken gemeentelijke diensten en de wijkpolitie kunnen via een eigen login de verdere afhandeling van de sluikstorten registreren en opvolgen.

Hoe ga je te werk?

De applicatie biedt de mogelijkheid om de plaats van het sluikstort precies aan te duiden. Je kan dit op 3 manieren doen:

  1. Via de adresbalk vul je zelf een adres in.
  2. Via ‘Gebruik mijn huidige locatie’ wordt je locatie aangepast op basis van de locatie van je toestel.
  3. Klik op de kaart om de rode pointer te verplaatsen en zo je locatie aan te passen.

Wil je geen gebruik maken van deze computerapplicatie, dan mag je je meldingen nog steeds telefonisch doorgeven via ons onthaal. De onthaalmedewerker registreert de melding dan in jouw plaats.

Naar het meldpunt sluikstort

Naar top