Algemeen directeur

De algemeen directeur vormt de brug tussen de politieke leiding en de administratie. Hij is aanwezig op de vergaderingen van de gemeenteraad, de OCMW-raad en het schepencollege en maakt daar het verslag (ook wel notulen genoemd) van op. De algemeen directeur staat ervoor in dat de administratie de dossiers voorbereidt en dat de beslissingen van het college correct worden uitgevoerd.

Als hoofd van het personeel co├Ârdineert hij de gemeentelijke diensten. Hij is ook voorzitter van het managementteam. Samen met de burgemeester ondertekent de algemeen directeur de briefwisseling van de gemeente.

De algemeen directeur van lokaal bestuur Merksplas is Dries Couckhuyt.

Naar top