Financieel directeur

De financieel directeur, vroeger ook wel 'de ontvanger' genoemd, staat in voor de financiële beleidsadvisering, de financiële analyse en voor de strategische nota bij de meerjarenplannen en de beleidsnota bij de begroting.

De gemeenteboekhouding gebeurt onder toezicht van de financieel directeur, net als de opmaak van de inventaris, de kredietaanpassingen en de jaarrekening.

De financieel directeur staat garant voor de krediet- en wetmatigheidscontrole op de beslissingen van de gemeente indien die een budgettaire of financiële impact hebben.

In zijn opdracht wordt hij bijgestaan door de medewerkers van de financiële dienst.

De financieel directeur van het lokaal bestuur Merksplas is Alex Herseele.

Naar top