Naar inhoud

Praktisch

Cultuurdienst

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 42
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

Maandag - vrijdag: 8:30 - 12:00
Maandagavond: 18:00 - 20:00
Woensdagmiddag: 13:00 - 16:00

Laureatenviering

Laureaten 2019

Tijdens de laureatenviering op 9 december worden de sport- en cultuurlaureaten opnieuw in de bloemetjes gezet. Uit alle kandidaturen zal de selectiecommissie maximum 15 laureaten weerhouden.  
Selectie van de laureaten

Uit de ingediende kandidaturen zal een selectiecommissie maximum 15 kandidaturen weerhouden. De selectiecommissie zal daarbij onder meer rekening houden met volgende criteria: 

  • Het niveau van de prestatie
  • De gevergde tijdsinvestering
  • De meerwaarde voor onze gemeente

De selectiecommissie zal bovendien streven naar een gevarieerde mix van laureaten (sport vs cultuur, individueel vs groep/ploeg/vereniging, ...)

Indien je kandidatuur niet weerhouden werd, wordt je hiervan vooraf op de hoogte gebracht.


Be there

De huldigingen worden verweven in een avondvullend programma met interviews, anekdotes, muziek, … Wees er dus bij op vrijdagavond 9 december in GC De MARc/kT.
Volg jij de laureaten van 2021 op? 

 

Sportlaureaten 2021

Cultuurlaureaten 2021