Naar inhoud

College van burgemeester en schepenen

Frank Wilrycx

Frank Wilrycx
 • personeel

  financiën

  bevolking

  burgerlijke stand

  ICT

  inspraak en informatie

  lokale economie

  energie

  politie en brandweer

  kolonie

 • burgemeester

Markt 1,
2330 Merksplas


gsm 0495 25 60 29
e-mail

Leefbaar Merksplas


 Maandag:  18:00-19:30

Kris Govers

Kris Govers
 • openbare werken

  preventie en bescherming op de werkplaats

  nutsvoorzieningen

  sport

 • 1ste schepen

Kleirytse Driesen 8
2330 Merksplas


gsm 0495 25 82 66
e-mail

Leefbaar Merksplas


 Maandag:  18:00 -19:30

Monique Quirynen

Monique Quirynen
 • onderwijs

  ontwikkelingssamenwerking

  sociale huisvesting

  cultuur

  feestelijkheden

  toerisme

  jumelage

  kermis

 • 2de schepen

Steenweg op Rijkevorsel 28
2330 Merksplas


gsm 0497 46 31 13
e-mail

Leefbaar Merksplas


 Maandag:  8:30 -9:30
Op afspraak  

Leen Kerremans

LeefbaarMerksplas2018_KerremansLeen
  • jeugd
  • kinderopvang
  • OCMW
  • volksgezondheid
  • gezin
  • senioren
  • andersvaliden
  • sociale zaken
 • 3de schepen

Wijntuinstraat 27
2330 Merksplas


gsm 0496 55 76 12
e-mail

Leefbaar Merksplas


Vrijdag:  9.00 - 10.00

Raf Verheyen

Raf Verheyen
  • ruimtelijke ordening
  • wonen
  • mobiliteit
  • kolonie
  • milieu
  • natuur
  • plattelandsbeleid
  • land- en tuinbouw
 • 4de schepen

Steenweg op Turnhout 150 bus 2

2330 Merksplas


gsm 0496 68 53 23
e-mail

Leefbaar Merksplas