Naar inhoud

Gemeenteraad

Frank Wilrycx

Frank Wilrycx
 • personeel

  financiën

  bevolking

  burgerlijke stand

  ICT

  inspraak en informatie

  lokale economie

  energie

  politie en brandweer

  kolonie

 • burgemeester

Markt 1,
2330 Merksplas


gsm 0495 25 60 29
e-mail

Leefbaar Merksplas


 Maandag:  18:00-19:30

Dries Couckhuyt

 • algemeen directeur

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 10
fax 014 63 94 01
e-mail

De gemeentesecretaris vormt zowat de brug tussen de politieke en de ambtelijke pijler van het gemeentebestuur.

Hij is belast met de voorbereiding van dossiers bestemd voor zowel gemeenteraad als schepencollege. Hij woont de vergaderingen bij en stelt er het verslag van op. 

De secretaris leidt en coördineert de gemeentelijke diensten. Hij is hoofd van het personeel en waakt over de deontologie van de ambtenaren. Hij verricht beleidsvoorbereidend werk en ziet erop toe dat de diensten beslissingen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen uitvoeren. 

Samen met de burgemeester ondertekent de gemeentesecretaris de officiële documenten en de brieven van het gemeentebestuur. Door zijn handtekening bevestigt de gemeentesecretaris de echtheid van de inhoud van het document en de echtheid van de handtekening van de burgemeester. 

Zowel de gemeenteraad als het college als de burgemeester kunnen opdrachten geven aan de secretaris.

Kris Govers

Kris Govers
 • openbare werken

  preventie en bescherming op de werkplaats

  nutsvoorzieningen

  sport

 • 1ste schepen

Kleirytse Driesen 8
2330 Merksplas


gsm 0495 25 82 66
e-mail

Leefbaar Merksplas


 Maandag:  18:00 -19:30

Monique Quirynen

Monique Quirynen
 • onderwijs

  ontwikkelingssamenwerking

  sociale huisvesting

  cultuur

  feestelijkheden

  toerisme

  jumelage

  kermis

 • 2de schepen

Steenweg op Rijkevorsel 28
2330 Merksplas


gsm 0497 46 31 13
e-mail

Leefbaar Merksplas


 Maandag:  8:30 -9:30
Op afspraak  

Leen Kerremans

LeefbaarMerksplas2018_KerremansLeen
 • jeugd

  kinderopvang

  OCMW

  volksgezondheid

  gezin

  senioren

  andersvaliden

  sociale zaken

 • 3de schepen

Wijntuinstraat 27
2330 Merksplas


gsm 0496 55 76 12
e-mail

Leefbaar Merksplas


Vrijdag:  9.00 - 10.00

Raf Verheyen

Raf Verheyen
 • ruimtelijke ordening

  wonen

  mobiliteit

  milieu

  natuur

  plattelandsbeleid

  land- en tuinbouw

 • 4de schepen

Steenweg op Turnhout 150 bus 2

2330 Merksplas


gsm 0496 68 53 23
e-mail

Leefbaar Merksplas


Josée Van Aert

Josée Van Aert
 • gemeenteraadslid

Heidestraat 36
2330 Merksplas


tel. 014 63 35 72
e-mail

Leefbaar Merksplas


Annie Verheyen

Annie Verheyen
 • gemeenteraadslid

Steenweg op Turnhout 216
2330 Merksplas


gsm 0494 37 88 99
tel. 014 63 43 88
e-mail

Leefbaar Merksplas


Jef Van Accom

Jef Van Accom
 • gemeenteraadslid

Heidestraat 67
2330 Merksplas


gsm 0477 62 72 74
e-mail

Leefbaar Merksplas


Jef Schoofs

Jef Schoofs
 • gemeenteraadslid

Schuttershofstraat 34 bus 1
2330 Merksplas


gsm 0496 51 28 00
e-mail

Groen


Kris Luyckx

Kris Luyckx
 • gemeenteraadslid

Bossstraat 1b
2330 Merksplas


gsm 0495 23 62 39
tel. 014 63 56 37
e-mail

Leefbaar Merksplas


Ann Wouters

Ann Wouters
 • gemeenteraadslid

Dennenstraat 13

2330 Merksplas 


gsm 0496 15 44 12
tel. 014 63 25 02
e-mail

Leefbaar Merksplas


Tine Van der Vloet

Tine Van der Vloet
 • gemeenteraadslid

Den Outer 20

2330 Merksplas


gsm 0496 78 29 39
e-mail

N-VA


Evelien Willems

Evelien Willems
 • gemeenteraadslid

Leopoldstraat 18 bus 1

2330 Merksplas


e-mail

Leefbaar Merksplas


Boris Kersemans

Boris Kersemans
 • gemeenteraadslid

Jaak Mertensstraat 10

2330 Merksplas


gsm 0476 05 36 79
e-mail

Leefbaar Merksplas


Koen Staes

Koen Staes
 • gemeenteraadslid

Het Steeke 2

2330 Merksplas


gsm 0498 66 78 69
e-mail

Leefbaar Merksplas


Nele Daems

Nele Daems
 • gemeenteraadslid

Veldenbergstraat 79

2330 Merksplas


e-mail

Leefbaar Merksplas


Jan Quirijnen

Jan Quirijnen
 • gemeenteraadslid

Gezellestraat 13 A
2330 Merksplas


gsm 0477 21 16 04
tel. 014 70 76 87
e-mail

Leefbaar Merksplas


Jan De Bie

Jan De Bie
 • gemeenteraadslid

Kleirytse Driesen 2

2330 Merksplas


gsm 0475 39 08 17
e-mail

Groen


Luc Holthof

Luc Holthof
 • gemeenteraadslid

Werfstraat 1 A

2330 Merksplas


gsm 0478 09 78 97
tel. 014 42 68 27
e-mail

N-VA