Rechtspositieregeling

In de rechtspositieregelingen voor het personeel van een lokaal bestuur komen de volgende elementen aan bod:

  • de selectie van het personeel;
  • de loopbaan, inclusief de evaluatie, vorming en opleiding, het ontslag;
  • alle bepalingen in verband met het salaris;
  • de vergoedingen en toelagen;
  • de verloven en afwezigheden, inclusief de administratieve toestanden van het personeel.

Downloads

Naar top