Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) legt voor het plangebied het volgende vast: 

 • welke activiteiten er mogen plaatsvinden, 
 • waar er mag gebouwd worden, 
 • aan welke stedenbouwkundige voorschriften constructies moeten voldoen. 

Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan. Het heeft een verordenende, dus verplichtende waarde voor iedereen.

RUP's in Merksplas

Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

 • Leidingstraat tussen Weelde en Zandhoven – definitief goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse regering d.d. 10 februari 2006. 
 • Klei van de Kempen – definitief goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse regering d.d. 8 april 2011. 
 • Historisch gegroeid en bestaand regionaal bedrijf “Milieubedrijf Beerse-Merksplas” – definitief goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse regering d.d. 14 september 2012.

Meer info over GRUP'S in Merksplas

Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen 

 • Merksplas Kolonie – definitief goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse regering d.d. 16 september 2009. 
 • Molenzijdse Heide – definitief vastgesteld door de Deputatie van de provincie Antwerpen d.d. 6 februari 2013 

Meer info over PRUP'S in Merksplas

Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen 

Glastuinbouw

 • definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Merksplas d.d. 18 november 2013 - goedgekeurd door de deputatie van de provincie Antwerpen d.d. 30 januari 2014.

Download het RUP glastuinbouw

Wonen

 • definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Merksplas d.d. 17 oktober 2016.

Download het RUP wonen

Kleinhandelszone Veja

 • definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Merksplas d.d. 18 september 2017.

Download het RUP kleinhandelszone VEJA

Naar top