Naar inhoud

Meer info

Kloosterstraat schoolstraat

Foto schoolstraat

Op vraag van de vrije basisschool wordt vanaf 1 september in de Kloosterstraat een schoolstraat ingericht tussen de aansluiting met de Vredestraat/Molekensstraat en huisnummer 7.

Het betreft een testproject. Na een evaluatieperiode wordt bekeken of de schoolstraat permanent kan blijven.


Wat is een schoolstraat?

Een schoolstraat is een straat die bij het begin en einde van de schooldag afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer. Met deze maatregelen streven we naar een aangename en gezondere schoolomgeving. Op initiatief van Vrije Basisschool Merksplas in samenwerking met de gemeente, wordt hier de schoolstraat in een proefproject opgestart.

Waarom een schoolstraat?

Bij begin en einde van de schooldag verandert de straat voor een schoolpoort vaak in een chaotisch samenspel van auto’s, fietsers en voetgangers. Deze verkeerschaos tijdens de ochtend- en avondspits veroorzaakt veel ergernissen op vlak van verkeersveiligheid en gebruik van de schoolomgeving.

Zo ontstaat een vicieuze cirkel: steeds meer ouders brengen hun kind met de auto naar school omdat de omgeving van de school onveilig is. Daardoor komen er alsmaar meer auto's op de baan...
Door de invoering van een schoolstraat proberen we deze vicieuze cirkel te doorbreken. Op deze manier bieden we een oplossing aan voor de verkeersdrukte. Zo willen we meer ouders aanzetten om hun kinderen met de fiets of te voet naar de school te brengen.

Door de straat verkeersvrij te maken, kan de schoolomgeving voor kinderen en jongeren heel wat meer betekenen. Plaatsen die vroeger werden ingenomen door auto's, worden nu plaatsen waar fietsers en voetgangers elkaar kunnen ontmoeten. Zo maken we de straat veiliger voor het ontvangen van kinderen en dit alles in een schone omgeving.

 

Wat betekent dit?

 • De Kloosterstraat wordt aan het begin en einde van de schooldag gedurende een half uur afgesloten vanaf het kruispunt met de Molekensstraat en Vredestraat tot aan de aansluiting met de fietsdoorsteek aan het Kerkplein.
 • De straat is enkel toegankelijk voor voetgangers, fietsers en elektrische fietsers (ook speedpedelecs). Doorgaande weggebruikers passen hun snelheid aan.
 • Bewoners, eigenaars of huurders van een garage die een doorgangskaart hebben moeten de straat steeds stapvoets betreden en verlaten. (aanvraag doorgangskaart: zie rubriek ‘bewoners’)
 • prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt.
 • Voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de wegbeheerder. Ook zij moeten de straat stapvoets betreden. (via e-loket ‘aanvraag inname openbaar domein’)
 • Voertuigen kunnen de schoolstraat steeds stapvoets verlaten na verwittigen van de gemachtigd opzichter.

De uren van de schoolstraat:

 • maandag - dinsdag - donderdag
  08.00 - 08.30 uur
  15.30 - 16.00 uur
 • woensdag
  08.00 - 08.30 uur
  11.50 - 12.20 uur
 • vrijdag
  08.00 - 08.30 uur
  14.50 - 15.20 uur


Ouders/leerlingen

Ouders of leerlingen die niet in de mogelijkheid zijn om te voet of met de fiets naar de school te komen, worden gestimuleerd om hun auto aan de rand van de schoolomgeving te parkeren en van daaruit te voet verder te gaan. Er zijn verschillende parkeerzones in de nabije omgeving van de school waar je je voertuig kan achterlaten. Er zijn o.m. parkings voorzien op het Kerkplein en op de Markt. Op het kaartje dat u ontvangen heeft via de school kan u deze terugvinden met de toegangsmogelijkheden.

Bewoners

Bewoners, eigenaars of huurders van een garage kunnen hier een doorgangskaart aanvragen. De dienst mobiliteit zal de aanvraag behandelen.

 

Vragen?

Voor bijkomende vragen over de schoolstraat kan je terecht bij de Vrije Basisschool of bij de gemeente op de dienst mobiliteit via onderstaande gegevens:

 • Vrije Basisschool Merksplas

      Kloosterstraat 42

      2330 Merksplas

      T: 014 63 30 00

      E: info@vbsmerksplas.be

 • Gemeente Merksplas - dienst mobiliteit

       Markt 1

       2330 Merksplas

       T: 014 63 94 31

       E: minderhinder@merksplas.be