Naar inhoud

Schoolvervoerplan

Veilig naar school met het schoolvervoerplan

De gemeente heeft samen met de scholen, de politie, de Gemeentelijke Adviesraad Verkeer (GAV), Kinderclub De Spetter en de provincie Antwerpen een plan opgemaakt om de weg naar onze basisscholen aangenamer en veiliger te maken voor de schoolkinderen en hun ouders.


Onderzoek door adviesbureau mobiliteit

TRIDÉE is actief in België en Nederland en ze hebben een neus voor mobiliteit. Samen met gemeenten, steden, regio’s of provincies gaan ze op zoek naar duurzame mobiliteit. Ze onderzochten en werkten plannen en oplossingen uit voor onze gemeente in de zoektocht naar verschillende veilige schoolroutes vanuit de vier windstreken binnen onze gemeente.


Wil je het verslag van dit onderzoek inkijken, dan kan je dat hier terugvinden.


Bevraging

De leerlingen en ouders van Qworzo en VBS werden met behulp van een enquête bevraagd naar hun verplaatsingswijze, de routes die ze vaak gebruiken en de knelpunten die ze daarbij onderweg tegenkomen als ze op weg zijn naar school. De leerlingen van Go! Nautica werden niet bevraagd omdat het grootste deel van de leerlingen met georganiseerd busvervoer naar school komen. In totaal hebben we 463 ingevulde enquêtes ontvangen en verwerkt.


Cijfers

Aan de leerlingen en hun ouders werd gevraagd met welk vervoersmiddel ze meestal naar school komen en terug naar huis gaan. 69% van de leerlingen van Qworzó en 60% van de leerlingen van VBS komen te voet of met de fiets naar school. Daarmee scoren we zeker niet slecht. Toch wil onze gemeente met de invoering van dit schoolvervoerplan nog meer kinderen op de fiets krijgen, want met dit instrument kunnen kinderen en ouders op een nog veiligere en aangenamere manier naar school.


Schoolroutekaart

Om de leerlingen en hun ouders te ondersteunen in de keuze welke route ze best gebruiken om naar school te gaan, heeft de gemeente nu een schoolroutekaart gelanceerd. Dit plan geeft aan welke routes de gemeente aanbeveelt, op basis van het onderzoek dat we lieten uitvoeren voor de opmaak van het schoolvervoerplan. De routes zijn aanbevelingen, je moet ze niet verplicht volgen. De gemeente zal haar acties voor veilige wegen naar school: bijvoorbeeld door de inzet van gemachtigd opzichters, aanpassingen aan de infrastructuur, bijkomende signalisatie en (wegen)onderhoud, vooral toepassen op deze wegen.


De schoolroutekaart vind je onderaan deze pagina terug,
 op school of je kan een exemplaar ophalen aan het onthaal van het gemeentehuis.


Ook op school leert je kind erover

Alle gezinsoudsten kregen op school al een kaartje mee naar huis. Ook in de klas zal hieraan de nodige portie aandacht besteed worden. Op deze manier geraken de kinderen vertrouwd met het kaartje en de nieuwe veilige routes naar hun school.


Acties

Er zijn de laatste maanden al acties ondernomen om de veiligheid op de aangeduide routes te verhogen. Denk dan aan de schoolstraat die werd ingericht in de Kloosterstraat en de fietsstraten in de Gezellestraat, Albertstraat en Bevrijdingsstraat. Ook de fietsdoorsteek op Spelewei is een gevolg van het schoolververplan.


Gemachtigd opzichters worden verplaatst

Ook voor de gemachtigd opzichters voeren we 2 wijzigingen door:

  • De vertrouwde gemachtigd opzichters die aan het kruispunt Veldenberg met de Molenzijde stonden, verhuizen we naar de oversteek aan het einde van het nieuwe Sijsjespad ter hoogte van de Jaak Mertensstraat. Zo kunnen fietsers en voetgangers daar een veilige aansluiting te maken met de Pastoor Ceulemansstraat.
  • De gemachtigd opzichter aan het kruispunt van de Leopoldstraat met de Albertstraat/Boudewijnstraat verhuist naar het kruispunt van de Leest met de Bevrijdingsstraat.
  • De gemachtigd opzichter aan Spelewei blijft staan.

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers!?

De gemeente is steeds op zoek naar vrijwillige gemachtigd opzichters om de kinderen veilig over te helpen steken. Heb je interesse om deze dankbare functie op jou te nemen en zo de veiligheid van de kinderen die naar school fietsen of stappen mee te verbeteren, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze dienst mobiliteit. Eén kruispunt voorzien van een gemachtigd opzichter, betekent al snel 5 mensen die je nodig hebt om een constante permanentie te voorzien! De gemeente zet ook eigen personeel in, maar kan dit onmogelijk helemaal alleen op zich nemen.