Sneeuw & ijs

De technische dienst zorgt ervoor dat gemeentewegen, straten en fietspaden zo snel en goed mogelijk ijs- en sneeuwvrij gemaakt worden. Dat gebeurt volgens een weloverwogen strooiplan en kan flexibel aangepast worden naargelang de situatie.

Gewestwegen en hun fietspaden

Steenweg op Turnhout, -Hoogstraten, -Rijkevorsel, -Weelde, -Beerse, Leopoldstraat, Kerkstraat, Pastorijstraat, Markt, Schuttershofstraat, Molenzijde zijn gewestwegen. Voor het ijs- en sneeuwvrij maken van deze wegen is Agentschap Wegen en Verkeer district Vosselaar verantwoordelijk. Bij vragen kan je terecht op wegen.antwerpen.districtvosselaar@mow.vlaanderen.be  of 014 47 30 00.

Gemeentewegen

Door de weersverwachtingen op de voet te volgen, kunnen we meestal op voorhand al inschatten of er de volgende dag(en) preventief gestrooid moet worden. Als er sneeuw- of ijzelvorming is, kijken we 's morgens tussen 4.00 en 5.00 uur op de meest cruciale plaatsen de toestand van het wegdek na. AIs strooien nodig is, dan wordt de ploeg van dienst verwittigd en vertrekken die wat later met de strooiwagen van de gemeente.

Werkwijze

  1. Eerst komen de drukst bereden wegen/straten binnen en buiten de bebouwde kom aan de beurt.
  2. Daarna komen de verbindingswegen tussen de gewestwegen aan de beurt.
  3. Als laatste worden de straten en wijkstraten gestrooid waar er veel doorgaand verkeer is.

Probeer zoveel mogelijk deze wegen te gebruiken, ook al is het even omrijden. Kleine wegen, zijstraten of doodlopende straten strooien we bijna niet. Het zout dat we gebruiken moet ingereden worden om goed te kunnen werken. Daarvoor is verkeer nodig. In straten waar maar sporadisch een voertuig passeert, heeft het zout dus geen nut.

Fietspaden op gemeentewegen

De fietspaden die de schoolgaande jeugd gebruikt worden eerst gedaan, waarbij het centrum en de bebouwde kom voorrang krijgen. Het sneeuwvrij maken gebeurt door een kleinere borstelwagen, die ook al in de vroege ochtend vertrekt.

Voetpaden doe je zelf

De gemeente strooit enkel op de voetpaden ter hoogte van openbare gebouwen, scholen en de seniorenwoningen van het OCMW.

Het sneeuw- en ijsvrij houden van voetpaden en opritten voor een woning, is de verantwoordelijkheid van de bewoners. Aan niet bebouwde of braakliggende percelen is dit de verantwoordelijkheid van de eigenaars of gebruikers, voor leegstaande gebouwen voor de eigenaars.

Is je stoep opgedeeld in een fiets- en voetpad? Ook dan moet je het stuk voetpad sneeuw- en ijsvrij houden. Voorzie voor de voetgangers een doorgang van minstens 1,20 m. Glijdt er iemand uit vlak voor je woning omdat de sneeuw niet geruimd werd, dan zal jouw familiale verzekering de schade moeten vergoeden.

Wat doe je met de geruimde sneeuw?

  • Keer of schep de sneeuw niet op de rijweg of het fietspad. Dan kan die terug aanvriezen en een nieuw gevaar vormen. Doe het op een hoop aan de rand zonder dat automobilisten, fietsers of voetgangers er hinder van ondervinden.
  • Keer of schep sneeuw ook niet in de goot. De rioolmonden moeten het smeltwater bij dooi goed kunnen laten afvoeren.

Gebruik niet te veel zout!

Strooizout belast het milieu. Strooi alleen waar men stapt of rijdt en strooi niet met gulle hand. Een borstel en sneeuwschep doen het bij verse sneeuw ook goed. Strooi je toch, geef dan het zout de tijd om te werken en veeg eerst de sneeuw van het ijs af, dit geeft meer en sneller resultaat.

Draag zorg voor elkaar, als ieder zijn verantwoordelijkheid neemt en van goede wil is, geraken we met zijn allen de winter veilig door.

Naar top