Stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid die de verordening afvaardigt. Dit kan het gewest zijn, een provincie of een gemeente. 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen 

Deze verordeningen gelden in het hele Vlaamse gewest. 

  • verordening wegen voor voetgangersverkeer van 29 april 1997 
  • verordening weekendverblijven van 8 juli 2005 
  • verordening toegankelijkheid van 1 maart 2010 
  • verordening hemelwater van 5 juli 2013 
  • verordening breedband van 9 juni 2017 
  • verordening publiciteit (in ontwerp) 

Meer informatie vind je hier terug.

Provinciale stedenbouwkundige verordeningen 

In de gemeente Merksplas zijn geen provinciale stedenbouwkundige verordeningen van toepassing. 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen 

Deze verordeningen gelden voor het hele grondgebied van Merksplas.

Naar top