Structuurplannen

Ruimtelijke structuurplannen zijn beleidsplannen waarin de overheid vastlegt hoe zij de ontwikkeling van haar grondgebied in de toekomst ziet.  

Op het grondgebied van de gemeente Merksplas zijn 3 ruimtelijke structuurplannen van toepassing. 

1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Meer info hier

2. Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

Meer info hier

3. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Op 6 december 2007 verleende de deputatie van de provincieraad van Antwerpen definitieve goedkeuring aan het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Merksplas.

Op 26 oktober 2023 heeft de provincieraad van Antwerpen een besluit genomen, waarin ze het Provinciaal Beleidsplan Ruimte (kortweg Beleidsplan Ruimte), definitief heeft vastgesteld. Daarnaast besliste de provincieraad van Antwerpen ook om een aantal onderdelen uit de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen (GRS’en) aan te duiden als ‘niet langer geldig’. De provincie Antwerpen ontving van de Vlaamse Regering geen voorbehoud op het Beleidsplan Ruimte en gaat dus over tot de publicatie en bekendmaking. De publicatie in het Belgisch Staatsblad vindt plaats op dinsdag 30 januari 2024 en 14 dagen na de publicatie zal het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen in werking treden.

Download het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Download de Nota onderdelen uit het GRS die niet langer geldig zijn

Meer info hier

Naar top