Structuurplannen

Ruimtelijke structuurplannen zijn beleidsplannen waarin de overheid vastlegt hoe zij de ontwikkeling van haar grondgebied in de toekomst ziet.  

Op het grondgebied van de gemeente Merksplas zijn 3 ruimtelijke structuurplannen van toepassing. 

1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Meer info hier

2. Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie Antwerpen

Meer info hier

3. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Op 6 december 2007 verleende de deputatie van de provincieraad van Antwerpen definitieve goedkeuring aan het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Merksplas.

Download het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Naar top