Subsidies voor ontwikkelingssamenwerking

Het Merksplasse gemeentebestuur heeft veel aandacht voor het eigen dorp, maar staart zich niet blind op de eigen gemeente en kijkt ook wat er in de rest van de wereld gebeurt. Jaarlijks voorziet de gemeente een budget waarmee zij ontwikkelingssamenwerking ondersteunt. Een gedeelte van deze uitgaven ligt vast en gaat onder meer naar de wereldraad, 11.11.11 en de Wereldwinkel.

Voor de invulling van de overige budgetten laat de gemeente ruimte voor specifieke projecten en noodhulp.

Voorwaarden voor ondersteuning van lange duur

  • Je bent zelf als Spetser nauw betrokken bij een project in een ontwikkelingsland. Je hoeft hierbij niet permanent fysiek aanwezig te zijn, maar je houdt wel nauw contact met de plaatselijke projectverantwoordelijke.
  • Het project streeft naar financiĆ«le en inhoudelijke onafhankelijkheid en je toont aan dat je actief werkt aan de verzelfstandiging van de lokale bevolking. Je maakt jezelf als het ware overbodig of probeert dit te doen.

Subsidieaanvragen kan je indienen tot en met 30 juni. Richt je aanvraag naar:

College van burgemeester en schepenen
Markt 1
2330 Merksplas

Ondersteuning voor korte projecten

Ga je voor een korte periode naar een ontwikkelingsland in het kader van:

  • een inleefreis of sportief event ten voordele van een ngo of vierde pijlerinitiatief;
  • of voor een stage of vrijwilligerswerk?

Ook dan kan je een financieel duwtje in de rug krijgen. Indienen van korte projecten kan tijdens het hele jaar.

Richt je aanvraag naar: cultuur@merksplas.be

Naar top