Aangifte tijdelijke afwezigheid niet-Belg

Verblijf je tijdelijk (min. 3 maanden en max. 1 jaar) in het buitenland voor studies, beroepsredenen, gezondheidsredenen …Dan moet je dat melden aan de dienst vreemdelingenzaken van de gemeente. Jouw tijdelijke afwezigheid wordt dan opgenomen in het Rijksregister. Dat is belangrijk om een ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister te voorkomen.

Om problemen te vermijden, controleer je best bij je vertrek of je in het bezit bent van een geldige verblijfskaart. Die moet nog geldig zijn wanneer je terug naar België wil komen. Bij het gemeentebestuur kan je eventueel een vroegtijdige verlening aanvragen.

Vreemdelingen die enkel in het bezit zijn van een attest van immatriculatie, zijn niet in de mogelijkheid om te reizen en kunnen dus niet tijdelijk afwezig zijn.

Je ontvangt een "bijlage 18 - attest van vertrek". Hiermee kan je naar België terugkeren, mits een geldige verblijfskaart en een geldig paspoort.

Voorwaarden

Elke vreemdeling met een elektronische vreemdelingenkaart die voor een periode van min. 3 maanden tot  max. 1 jaar in het buitenland zal verblijven.

BasisregelExtra info
Je kan op elk moment terugkeren naar je hoofdverblijfplaats.Je bent (mede)eigenaar of (mede)huurder of je beschikt over een hoofdverblijfplaats waar onmiddellijke intrekking mogelijk is.
Je moet voldoende belangen behouden op je hoofdverblijfplaats.
  • Is je woning onbewoond, dan dient ze voldoende bemeubeld te zijn.
  • Is je woning bewoon door 1 of meerdere gezinsleden, dan dienen die reeds van voor de aanvang van de tijdelijke afwezigheid in de woning te verblijven.
De afwezigheid mag niet voor onbepaalde tijd zijn.Minimum 3 maanden - maximum 1 jaar.

Hoe aanvragen?

Je moet je tijdelijke afwezigheid persoonlijk aangeven bij de dienst vreemdelingenzaken van de gemeente. Om een afvoering uit het bevolkingsregister te vermijden, is de mogelijkheid voorzien om aangifte te doen van elke tijdelijke afwezigheid van meer dan 3 maanden.

Een tijdelijke afwezigheid mag niet langer dan 1 jaar duren. Je kan de afwezigheid eenmalig verlengen met 1 jaar. Na die periode kan de gemeente aannemen dat je niet langer tijdelijk afwezig bent, maar daadwerkelijk in een andere Belgische gemeente of in het buitenland verblijft. In dat geval word je afgevoerd uit het register.

Ben je meer dan 6 maanden ononderbroken afwezig op je hoofdverblijfplaats zonder melding te maken van uw tijdelijke afwezigheid, dan kan dat aanleiding geven tot een afvoering van ambtswege door het college van burgemeester en schepenen, voor zover jouw huidige woonplaats niet gekend is.

Wat meebrengen?

  • Je eID.

Regelgeving

De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid worden strikt beperkt tot de categorieën van personen die opgenomen zijn in artikel 18 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 9 maart 2017).

OPGELET! Tijdelijke afwezigheid is niet toegestaan voor vreemdelingen met een attest van immatriculatie.

Naar top