UiTPAS als kortingskaart

Naast een spaar- en voordelenkaart kan de UiTPAS ook een kortingskaart zijn. Bepaalde groepen rechthebbenden komen in aanmerking voor een UiTPAS als kortingskaart oftewel de UiTPAS met kansentarief. Dit kansentarief houdt in dat je 80% korting geniet bij deelname aan vrijetijdsactiviteiten.

Volgende doelgroepen hebben recht op een kansentarief

  • Personen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming.
  • Kinderen en jongeren die verblijven in een instelling van Bijzondere Jeugdzorg op het grondgebied van de betrokken gemeenten.
  • Mensen met een schuldoverlast die gekend zijn bij het OCMW.
  • Personen die verblijven in een LOI of FOI of opvangcentrum voor asielzoekers op het grondgebied van de betrokken gemeenten.
  • Gezinnen met kinderen met een dossier bij OCMW en die gezinsbegeleiding krijgen of gezinnen met kinderen vanuit OCMW die zijn toegeleid naar gezinsbegeleiding.

Hoe aanvragen?

Indien je in aanmerking komt voor een UiTPAS als kortingskaart kan je die verkrijgen bij de balie van sociale dienst. Je brengt je eID mee en een bewijs waaruit blijkt dat je inderdaad recht hebt op het kansenstatuut. 

Jaarlijks worden de UiTPASsen met kansenstatuut gecontroleerd om te kijken of het statuut nog geldig is.  

Naar top