MIGROM vzw

Migrom vzw wil de open ruimte en natuur in de Markvallei en zijn ruime omgeving op een duurzame manier in stand houden en ontwikkelen. Onze vereniging streeft naar een betere landschapsbescherming door het organiseren van activiteiten en vorming en door sensibilisering van de publieke opinie via organisatie van themawandelingen, lezingen en debatavonden.

Aanvragen tot omgevingsvergunningen worden opgevolgd en indien nodig juridisch aangevochten. Indien mogelijk samen met de lokale overheden werken we aan het uitstippelen van een lokaal beleid inzake open ruimte en natuur.

Naar top