Jumelagecomité Merksplas

Reguliere werking

Na 10 jaar intense werking van de groep Spetsershulp Polen en vele contacten met allerlei groepen, instellingen, instanties en ook het gemeentebestuur, werd in 2000 besloten over te gaan tot het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Grodzisk Wlkp. (Polen) en onze gemeente.

Om de samenwerking met Grodzisk Wlkp en de Europese Unie vlotter te doen verlopen werd in 2000 ook een Jumelagecomité opgericht. Later is er ook een samenwerking gegroeid (door meerdere ontmoetingen) met Hatfield in England (2010) en met Delligsen in Duitsland (2011).

In 2008 werd besloten om de groep 'Spetsershulp Polen' te laten uitvloeien in het Jumelagecomité.

Doel

  • Contacten leggen tussen groepen en verenigingen van onze gemeente met groepen of verenigingen uit het buitenland.
  • Ondersteuning geven bij de organisatie van uitwisselingen van groepen uit Merksplas met groepen uit onze zustergemeenten.
Naar top